loading
views

Nieuwsbrief Loonheffingen 2011 (update 14/12)

 

7 februari 2011

De Belastingdienst heeft de nieuwsbrief Loonheffingen 2011 gepubliceerd. U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2011 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

Bij de samenstelling van deze nieuwsbrief was de besluitvorming over de tarieven en percentages en over een aantal nieuwe regelingen nog niet afgerond. Vooruitlopend daarop heeft de Belastingdienst de informatie hierover toch al opgenomen. Als hierin nog iets wijzigt, kunt u dat lezen op www.belastingdienst.nl.

Fouten eerste versie
In deze versie zijn een aantal fouten verbeterd die in de eerste versie van de nieuwsbrief stonden. Bekijk de fouten op de site van de Belastingdienst »

Download Nieuwsbrief Loonheffingen 2011 (verbeterde versie) »

Onderwerpen nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

 • Wijzigingen in de aangifte loonheffingen
 • Werkkostenregeling: nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen
 • Maximumbedrag voor personeelsreizen, personeelsfeesten en vergelijkbare incidentele voorzieningen
 • Loon-over-systematiek een jaar verlengd
 • Uniforme premie wao vervalt
 • Wijziging in herleidingsregels voor berekening premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet
 • Doelgroep premievrijstelling marginale arbeid uitgebreid
 • Eigenrisicodragerschap van gemeenten mogelijk voor werknemers in openbaar onderwijs
 • Premievrijstelling voor jonge werknemers met een kleine baan (kleinebanenregeling) verlengd
 • Gebruik loontijdvak verduidelijkt
 • Loontijdvakken en voortschrijdend cumulatief rekenen
 • Maatregel lager gebruikelijk loon bij omzetdaling eindigt
 • Uitkeringen door inkomensverzekeraars belast voor de loonheffingen
 • Indexering levensloopverlofkorting
 • Afdrachtvermindering onderwijs voor verhoging opleidingsniveau vervalt
 • Geen wijziging percentages en maximum afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk
 • Ontheffing voor gemoedsbezwaarden geldt voor alle werknemersverzekeringen
 • Uitvragen jaarloongegevens blijft tot 1 januari 2013 mogelijk
 • Nieuwe tabellen voor 65-plussers
 • Eindheffing vut-regeling
 • Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2011

Download Nieuwsbrief Loonheffingen 2011 (verbeterde versie) »

Download Nieuwsbrief Loonheffingen 2011 »

Handboek Loonheffingen 2011
De Belastingdienst verstuurt vanaf 2011 geen gedrukte exemplaren van het handboek meer. Het Handboek Loonheffingen 2011 is vanaf eind januari te downloaden van www.belastingdienst.nl. U kunt het daar in de loop van februari ook online raadplegen.

Bron: Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2011, december 2010

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek