loading
views

VIA krijgt gelijk in cao-geschil InternetvakbondLogo Via3 februari 2011

De Internetvakbond is tekortgeschoten in de nakoming van haar overeenkomst met de VIA ter zake van de ledenraadpleging en heeft onrechtmatig gehandeld door de onderhandelingen op oneigenlijke gronden af te breken. Dit betekent dat ook de vordering tegen de bestuurder van de Internetvakbond zal worden toegewezen.

De Internetvakbond wordt niet verplicht tot het plaatsen van een (rectificerende) mededeling in een dagblad. De vakbond is niet verantwoordelijk voor het verspreiden van onjuiste informatie in de media en heeft geen publiciteit gezocht na het afbreken van de onderhandelingen over de CAO. De VIA stelt slechts dat andere vakbonden zich in de media negatief hebben uitgelaten. De rechtbank oordeelt dat de schadevergoeding in geld dient te worden voldaan. De schade dient nader te worden onderbouwd door de VIA. De rechtbank plaatst de zaak hiertoe op de rol van 9 februari 2011.

Bewijsopdracht
Dit oordeelde de rechtbank ten aanzien van de bewijslevering in het geschil tussen de VIA en de Internetvakbond. Het geschil betrof de vordering avn de VIA die, in de kern, stelde dat de Internetvakbond het principeakkoord van de zogenaamde Polen-cao, onvoldoende is nagekomen, dan wel een onrechtmatige daad jegens de VIA heeft gepleegd. De Internetvakbond had zich teruggetrokken uit de onderhandelingen over deze cao.

Aan de VIA was opgedragen te bewijzen:

  • dat de ledenraadpleging niet heeft plaatsgevonden onder alle 7.832 leden,
  • dat de Internetvakbond op de ledenraadpleging een positieve reactie heeft ontvangen van meer dan drie leden en
  • dat geen CAO tot stand is gekomen als gevolg van het feit dat de ledenraadpleging niet in meer talen dan het Nederlands was opgesteld en dat
  • daaraan geen positief advies was verbonden.

De VIA heeft stukken overgelegd en getuigen doen horen om deze punten te bewijzen.

Onvoldoende deugdelijke ledenraadpleging
De rechtbank concludeert hieruit dat de Internetvakbond slechts een fractie van de leden een e-mail heeft gezonden met de concept-CAO, als de e-mail die leden al heeft bereikt. Daarmee is de Internetvakbond tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichting jegens de VIA zorg te dragen voor een deugdelijke ledenraadpleging onder alle leden.

CAO-onderhandeling onterecht afgebroken

De Internetvakbond heeft de verdere stappen om te komen tot een CAO afgebroken omdat zij een ‘teleurstellend aantal reacties’ had ontvangen. Dat standpunt van de Internetvakbond vindt onvoldoende steun in de feiten zoals die thans zijn vastgesteld. Immers, zij heeft daarmee de indruk gewekt dat zij aan alle leden een e-mail had gestuurd en daarop een extreem lage respons had gekregen. Dat was echter niet het geval. Door op die grond de verdere onderhandelingen af te breken heeft de Internetvakbond gehandeld in strijd met hetgeen haar betaamde en derhalve onrechtmatig gehandeld. De VIA heeft de Internetvakbond in gebreke gesteld, zoals voldoende volgt uit het kortgedingvonnis van 16 maart 2009. De Internetvakbond verkeerde derhalve in verzuim.

Conclusie
De Internetvakbond is dus tekort geschoten in de nakoming van haar overeenkomst met de VIA ter zake van de ledenraadpleging en heeft onrechtmatig gehandeld door de onderhandelingen op oneigenlijke gronden af te breken. De door de VIA op dit punt gevorderde verklaring voor recht zal dan ook worden toegewezen.

Gerelateerd nieuws
> CAO-geschil VIA en Internetvakbond: bewijs ligt bij VIA
> RvS: Polen-cao VIA mag niet
> NVUB tegen AVV CAO-SFU
> Kort geding Polen-cao

Bron: LJN: BP1783, Rechtbank Arnhem, 12 januari 2011

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek