loading
views

Minder kans op werk 55-plussers en laagopgeleiden28 juli 2010

Oudere werkzoekenden (55-plus) hebben een geringe kans om werk te vinden. Dit geldt ook, zij het in iets mindere mate, voor laagopgeleiden met maximaal basisonderwijs.

Dit blijkt uit het Vacature Onderzoek 2009 van het UWV Werkbedrijf. Een nadeel is dat bedrijven vooral behoefte hebben aan hoger opgeleid personeel, dat wil zeggen vanaf mbo-niveau. Verder is in 2009 82% van de vacatures vervuld door personen jonger dan 40 jaar.

Kwetsbare groepen
De NWW-populatie bestaat echter voor 45% uit laagopgeleiden en voor 47% uit 45-plussers. Werk voor kwetsbare groepen werkzoekenden zoals laagopgeleiden, 40-plussers en etnische minderheden is voor 60% tot 80% te vinden in de sectoren Handel, Horeca enZakelijke diensten.

Groei arbeidsparticipatie oudere werknemers
Tegelijkertijd meldt het UWV dat de arbeidsparticipatie van oudere werknemers wel blijft groeien. De netto arbeidsparticipatie van 55-plussers is veel lager dan van mensen in de leeftijdsklasse van 15 tot 55 jaar. De laatste 15 jaar neemt de netto arbeidsparticipatie van 55-plussers echter gestaag toe en zijn de 55-plussers hun achterstand op de arbeidsmarkt aan het inlopen. Vooral de arbeidsparticipatie van 55-plus vrouwen draagt bij aan de toegenomen participatie van oudere werknemers. De arbeidsparticipatie van 55-plus vrouwen is vanaf eind jaren ’80 toegenomen.

Vanaf eind jaren ’90 is er sprake van een groeispurt. Daarentegen krimpt het aantal werkende 55-plus mannen en hun arbeidsparticipatie tot 1995. Vanaf 1995 is er een omslag in de ontwikkeling bij mannen en groeit de netto arbeidsparticipatie van 55-plus mannen weer. Echter, de groei van de arbeidsparticipatie is bij mannen minder sterk dan bij vrouwen

Zie ook artikel DFt »

Gerelateerd nieuws
> Vergrijzingsmonitor 2010: struisvogelpolitiek helft organisaties
> Steeds meer werknemers willen doorwerken tot 65 jaar
> Stimulans doorwerken en scholing wettelijk geregeld
> Yacht: flexibilisering vraagt om strategisch personeelsbeleid

Bron: UWV Kwartaalverkenning 2010

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek