loading
views

Werkloosheid licht gedaaldLogo CBS22 juli 2010

In juni 2010 waren 441 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,6 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,9 procent. De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in juni licht gedaald.

Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Vanaf heden publiceert het CBS maandcijfers over de werkloze beroepsbevolking, zoals eerder is aangekondigd.
Uit cijfers van UWV blijkt dat zowel het aantal werkzoekenden als het aantal WW-uitkeringen in juni is gedaald. Ten opzichte van een jaar geleden ligt het aantal werkzoekenden en het aantal WW-uitkeringen nog wel hoger.

Opnieuw afname werkloosheid

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid bedroeg in juni 5 duizend personen minder dan in mei. Het aantal werklozen daalt nu vier maanden op rij. Ruim driekwart van deze daling komt voor rekening van de mannen.

Na februari 2010 is de werkloosheid met gemiddeld 5 duizend per maand gedaald. In het half jaar daarvoor steeg de werkloosheid nog met gemiddeld 9 duizend personen per maand. In juni 2010 waren er 56 duizend werklozen meer dan een jaar eerder.
In Limburg 5 procent minder werkzoekenden dan een jaar geleden

Daling nww’ers UWV

Bij UWV WERKbedrijf daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) in een maand tijd met 8 duizend tot 494 duizend. De daling van het nww-aantal was relatief het grootst onder de transportberoepen, gevolgd door de lagere technische beroepen. Onder de hogere en wetenschappelijke beroepen daalde het aantal nww nauwelijks. Juni 2010 telde 17 duizend werkzoekenden meer dan een jaar geleden. In de provincie Limburg daalde het aantal werkzoekenden in een jaar tijd juist met 2 duizend (-5 procent).

Weer minder WW-uitkeringen
In juni 2010 nam het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van mei af met 11 duizend tot 289 duizend. Vergeleken met een jaar geleden daalde het aantal nieuwe WW-uitkeringen met ruim 22 procent en nam het aantal beëindigde uitkeringen toe met bijna 81 procent.

Gerelateerd nieuws
> CBS: aantal banen blijft dalen
> Minder werk voor laagopgeleiden?
> CBS: opnieuw minder werklozen
> Interim markt nog niet hersteld, risico kennisuitval
> Vertrouwen MKB-ondernemers flink toegenomen
> Randstad Werkmonitor: privé en werk in balans
> Studenten minder optimistisch over arbeidsmarktkansen

Bron: CBS, 22 juli 2010

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek