loading
views

Heimelijke cameraopname komt werkgever duur te staan

14 juli 2010

In de zaak die op 8 april 2010 voor de kantonrechter Middelburg speelde, werd de vraag gesteld of werkgever de arbeidsovereenkomst met werknemer kon beëindigen op grond van beeldopnamen die een derde van werknemer maakte.

Ontslag na heimelijke opname
Werknemer was vanaf 1 juni 1994 in dienst bij werkgever. Werknemer werkte vanaf 23 maart 2009 als persoonlijk begeleider van onder meer cliënt X. In oktober 2009 is cliënt X overleden. Na het overlijden heeft de familie van X bij werkgever geklaagd over de wijze waarop X werd verzorgd door werknemer. De familie heeft aan werkgever een cd-rom overhandigd met beeldmateriaal waarop het functioneren van werknemer is vastgelegd. Naar aanleiding van de klacht, het beeldmateriaal, gesprekken met collega’s over werknemer en een gesprek met werknemer zelf, heeft werkgever werknemer op staande voet ontslagen.

Werknemer heeft de nietigheid van het ontslag ingeroepen en heeft bij voorlopige voorziening wedertewerkstelling gevorderd en een loonvordering ingesteld. In onderhavige procedure verzoekt werkgever om voorwaardelijke ontbinding (zonder toekenning van een beëindigingsvergoeding) voor het geval het gegeven ontslag op staande voet niet geldig zou zijn.

Heimelijk cameratoezicht strafbaar
De kantonrechter constateert dat het verzoek van werkgever om de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden slechts is gebaseerd op de behandeling door werknemer van cliënt X en met name op de overhandigde camerabeelden. De kantonrechter overweegt dat het niet is toegestaan om met een verborgen camera zomaar opnamen van werknemers te maken. Werknemers dienen bijvoorbeeld vooraf van deze mogelijkheid op duidelijke wijze in kennis zijn gesteld of de Ondernemingsraad dient met de inzet van verborgen camera’s te hebben ingestemd. Ook moet het cameratoezicht proportioneel te zijn. Volgens de kantonrechter is niet aan de voorgaande voorwaarden voldaan. Het beeldmateriaal is op onrechtmatige wijze verkregen. Het heimelijk cameratoezicht kan volgens de kantonrechter zelfs als een strafbaar feit worden aangemerkt. Het beeldmateriaal kan dan ook niet als bewijs worden gebruikt ter staving van het standpunt van werkgever.

Ontbindingsvergoeding
De kantonrechter gaat wel over tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst omdat partijen beide geen vertrouwen meer hebben in de voortzetting van het dienstverband. Voor de berekening van de hoogte van de ontbindingsvergoeding, oordeelt de kantonrechter dat werkgever zich niet als een goed werkgever heeft gedragen. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een ontbindingsvergoeding, waarbij de correctiefactor is vastgesteld op 2.

Bron: www.rechtspraak.nl LJN-nr BM8556

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek