loading
views

Claudia Füss nieuwe gezicht van de VIALogo Via31 mei 2010

De Vereniging Internationale Arbeidsbemiddelaars (VIA) heeft Claudia Füss (33) gevraagd de komende tijd als interimdirecteur gestalte en gezicht te geven aan de toekomst van de VIA.

Claudia Füss is eigenaar van een bureau voor management, strategie en bemiddeling en is sinds 2007 raadslid in de gemeente Lansingerland, de tweede glastuinbouwgemeente van Nederland. Füss is afgestudeerd als jurist en bestuurskundige en werkte eerder als gerechtssecretaris, juridisch adviseur arbeidsrecht en bestuursrecht, organisatieadviseur en bij Transport en Logistiek Nederland als lobbyist op het gebied van Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer en Economie.

Uitbuiting tegengaan voorkomt ongelijke rechten
Füss noemt de VIA een organisatie met een maatschappelijk relevante en verbindende functie. De VIA maakt zich onder meer sterk voor goed werkgeverschap, betaling conform Nederlandse CAO’s, respectvol omgaan met de werknemers, kwaliteit en brandveilige huisvesting van de werknemers. Zo bevordert de VIA de integratie en gelijke behandeling van Nederlandse werknemers en arbeidsmigranten. “Dat is niet alleen sociaal richting arbeidsmigranten die vaak gaten in de Nederlandse markt opvangen. Feitelijk gaat de VIA ook verharding van de maatschappij tegen. Onvoldoende inspelen op arbeidsmigratie wakkert met name in een krappere arbeidsmarkt namelijk de gedachte aan dat buitenlandse werknemers de Nederlandse banen ‘inpikken’. Door uitbuiting tegen te gaan, voorkom je ongelijke rechten,” aldus Füss.

De VIA

Nederland komt de komende jaren voor grote uitdagingen te staan met betrekking tot arbeidsmigratie. Waar nu nog sprake is van een krappere arbeidsmarkt, zullen door vergrijzing en ontgroening over enkele jaren de buitenlandse krachten nog meer onmisbaar worden. De VIA staat dus voor een pittige klus. De VIA verbindt al ruim 5 jaar de Nederlandse experts in het uitzenden, detacheren, bemiddelen of via projectmanagement inzetten van buitenlandse arbeidskrachten. Gemiddeld stellen de leden van de VIA per jaar 50.000 personen te werk in branches als land- en tuinbouw, productie en logistiek. Ruim 75 procent van de buitenlandse werknemers die via gecertificeerde bureaus in Nederland werken worden door VIA leden geworven. Aangesloten leden zijn NEN 4400 gecertificeerd en zijn verplicht de SKIA-normen te volgen. SKIA stelt zware eisen op het gebied van fiscale en sociale verplichtingen, huisvesting en sociale begeleiding. Deze gelden als de strengste in Nederland op dit gebied.

Gerelateerd nieuws
> VIA: site aangepast voor betere bemiddeling
> SKIA inspectielijst huisvesting per pand
> VIA gaat door met rechtzaak over ‘Polen-CAO’

Bron: VIA, 31 mei 2010

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek