loading
views

NBBU: duidelijkheid ET-kosten uitzendkracht28 mei 2010

De NBBU (Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) heeft afspraken gemaakt met de Belastingdienst en diverse partijen in de branche over de uitruil van loon voor onbelaste vergoedingen of verstrekkingen van extraterritoriale kosten (ET-kosten).

De afspraken moeten leiden tot een juiste toepassing van de ET-kosten-regeling, zodat arbeidsmigranten die tijdelijk werk verrichten in Nederland krijgen waar ze recht op hebben. De NBBU zal controleren of de gemaakte afspraken worden nageleefd.

ET-kosten
Extraterritoriale kosten zijn de extra kosten die een werknemer maakt omdat hij tijdelijk buiten het land van herkomst verblijft voor het verrichten van werkzaamheden. Een deel van het loon van deze werknemers mag worden uitgeruild tegen een ‘vrije vergoeding’ of ‘verstrekking’. Voor die verstrekkingen komen vooralsnog alleen dubbele huisvesting, reiskosten van en naar het thuisland en extra kosten van levensonderhoud in aanmerking.

Tot voor kort bestond er nog altijd veel onduidelijkheid over de hoogte van deze ET-kosten. Een onjuiste toepassing van de ET-kosten kan leiden tot een fiscaal risico en eventueel ook tot benadeling van de uitzendkracht

Huisvesting
Marco Bastian, directeur NBBU: “Vijftien procent van de NBBU-uitzendondernemingen werkt met tijdelijke uitzendkrachten afkomstig uit Midden- en Oost-Europa. Uit een onlangs gehouden enquête onder deze NBBU- uitzendondernemingen is gebleken dat 88 % van hen ook de huisvesting verzorgt. We vinden het belangrijk om de uitzendondernemers een goed overzicht te bieden van de kosten die wel of niet kunnen worden uitgeruild. Een groot gedeelte van de uitzendondernemers is op de hoogte van de mogelijkheid om loon uit te ruilen, toch maakt slechts 50 % er gebruik van. Door de duidelijkheid die we verschaffen, zal dit percentage toenemen.”

Uitruil van loon
In de NBBU CAO voor Uitzendkrachten is een artikel opgenomen over de uitruil van loon, de ET-regeling. Nu voldoende duidelijkheid bestaat over de wijze waarop de ET-regeling moet worden toegepast, heeft de NBBU met de controlerende instanties ook goede afspraken gemaakt over de cao-controle.

Gerelateerd nieuws
> Huisvestingsvergoeding en ET-kosten
> Afspraken uitzendbranche en Belastingdienst over ET-kosten

Bron: NBBU, 11 mei 2010FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek