loading
views

Manpower: vacatureaanbod en vraag fors uit evenwichtManpower_logo.jpg27 mei 2010

Ondanks een werkloosheid van 6,5% (CPB-raming maart 2010) heeft 17% van de Nederlandse werkgevers structureel moeite om cruciale vacatures vervuld te krijgen. Wereldwijd lukt het gemiddeld 31% van de werkgevers niet om geschikte nieuwe werknemers te vinden.

Dat is 1% meer dan in 2009. Dit blijkt uit een internationaal onderzoek van uitzendorganisatie Manpower onder meer dan 35.000 werkgevers in 36 landen en gebiedsdelen.

Problemen openstaande vacatures
Nederland bezet daarmee een gunstige 8e plaats in de lijst van 36. Alleen India, Zuid-Afrika, Spanje, de Verenigde Staten, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben minder problemen om de juiste kandidaten voor hun openstaande functies te vinden. Bovenaan de lijst staan Japan, Brazilië, Argentinië, Singapore en Polen. Daar hebben respectievelijk 76%, 64%, 53%, 53% en 51% van de werkgevers kritieke tekorten aan medewerkers. Voor de landen nabij Nederland gelden de volgende percentages: Duitsland 29%, België 27%, Frankrijk 23%, Verenigd Koninkrijk 9%.

Kwalitatieve disbalans
Haiko van der Pol, directeur Marketing & Communicatie van Manpower Nederland: “De arbeidsmarkt is wereldwijd uit evenwicht. Niet om numerieke redenen: er is zowel veel vraag als veel aanbod van arbeid. Werkgevers klagen desalniettemin over onvervulbare vacatures en de werkloosheid is hoog, in ontwikkelde én in ontwikkelingslanden. De disbalans heeft te maken met een kwalitatieve mismatch. Er zijn te weinig passend-gekwalificeerde mensen op de juiste plek en de juiste tijd beschikbaar.”

Volgens Manpower wordt deze situatie nog verergerd doordat veel werkgevers alsmaar specifiekere sets van kennis en vaardigheden wensen en nauwelijks geneigd zijn om anticiperend in te huren. Dit leidt tot een uitdagende en tegelijk frustrerende arbeidsmarkt voor zowel werkgevers als werknemers.

Top 10
De top tien van wereldwijd moeilijkst te vervullen vacatures is:
1. Geschoolde vakkrachten
2. Commerciële medewerkers
3. Technici
4. Engineers
5. Accounting en finance medewerkers
6. Productiemedewerkers
7. Administratieve medewerkers
8. Senior executives / directieleden
9. Chauffeurs
10. Ongeschoolde werknemers

Beter herstel in Nederland
Nederland heeft zich in de laatste 5 jaren ook beter hersteld dan alle deelnemende landen wereldwijd gemiddeld. In 2006 stond het percentage werkgevers met een kritiek werknemers-tekort bij ons nog op 30%. Wereldwijd was dat toen 40%. Al in 2007 wist Nederland het cijfer te laten dalen tot 17%, bijna de helft. In de tussenliggende jaren was het hier qua evenwicht op de arbeidsmarkt redelijk stabiel: 2008: 15%, 2009: 19%. Wereldwijd gemiddeld zijn de percentages als volgt: van 40% in 2006 naar 41% in 2007, 31% in 2008, 30% in 2009 en 31% in 2010, een verschil tussen nu en 5 jaar geleden van ongeveer een derde.

Structurele maatregelen
De redenen voor de tekorten aan geschikte werknemers verschillen per land. Te hoge eisen, demografische ontwikkelingen, niet op de actuele arbeidsmarkt aansluitende opleidingen en bijvoorbeeld de stand van de lokale sociale wetgeving: het speelt overal in meer of mindere mate een rol. Wel geldt wereldwijd dat de onevenwichtigheid structureel is en dus om structurele en innovatieve maatregelen vraagt.

Relevante publicaties
Manpower Nederland publiceert in week 21 een paper over werven voor het kritieke tekort. Hierin wordt een lans gebroken voor nieuwe kandidaten-doelgroepen als locatiemigranten, industriemigranten, eigen medewerkers en nieuwe deelnemers op de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt werkgevers geadviseerd een nieuwe invalshoek te kiezen als het gaat om hoe precies een kandidaat eigenlijk aan vooral welke functie-eisen moet voldoen. Waar traditionele kandidaat-evaluaties niet meer voldoen, kan wellicht een oplossing gevonden worden door mensen te beoordelen op andere vaardigheden en kennisniveaus dan gebruikelijk en daarbij mee te wegen in hoeverre iemand wil en kan bijleren.

In week 22 lanceert Manpower een Witboek over internationale arbeidsmobiliteit, waarvoor o.a. is samengewerkt met Intelligence Group. Werkgevers zullen in de nabije toekomst, zeker waar het functies voor hogeropgeleiden betreft, steeds meer ook over de landsgrenzen moeten gaan zoeken naar geschikte kandidaten. Waarom dat zo is, wat daarvoor nodig is en hoe men dan het best kan gaan zoeken, komt in dit Witboek uitgebreid aan de orde.

Ten slotte maakt Manpower op dinsdag 8 juni (week 23) aanstaande de resultaten van de voorspellende internationale Arbeidsmarktbarometer voor het derde kwartaal van 2010 bekend. Hierbij komen netto werkgelegenheidscijfers beschikbaar van 36 landen en gebiedsdelen.

Gerelateerd nieuws
> Manpower: markt herstelt
> Manpower: werkgever iets minder somber over werkgelegenheid


Bron: Manpower, 20 mei 2010


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek