loading
views

Reisaftrek alleen mogelijk met plaatsbewijzen

30 september 2009

Kopieën van giroafschriften en een overgelegde reisverklaring zijn niet voldoende om in aanmerking te komen voor reisaftrek. Originele plaatsbewijzen zijn hierbij essentieel, zo blijkt uit een recent oordeel van het Gerechtshof Amsterdam.

De rechtbank en het Hof interpreteren in deze zaak de Uitvoeringsregeling overigens op andere wijze.

Geldigheid reisverklaring
Naar oordeel van de rechtbank Haarlem had de betrokken werkneemster met overgelegde kopieën van giro-afschriften aannemelijk gemaakt dat zij met het openbaar vervoer naar haar arbeidsplaats heeft gereisd en daarvoor kosten heeft gemaakt. De geldigheid van de reisverklaring was daarmee niet afhankelijk van de aanwezigheid van plaatsbewijzen.

Plaatsbewijzen essentieel
Maar het Hof geeft de Belastinginspecteur gelijk en stelt dat werkneemster alleen recht heeft op reisaftrek wanneer zij naast de reisverklaring ook de originele plaatsbewijzen kan tonen. Dit laatste blijkt volgens het Hof uit de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001. Door de combinatie van de door de inhoudingsplichtige opgemaakte reisverklaring met de plaatsbewijzen kan het (directe) verband worden gelegd tussen het woon-werkverkeer en het daadwerkelijk op bepaalde dagen met het openbaar vervoer afgelegde traject. Het Hof oordeelt dat plaatsbewijzen een essentieel onderdeel vormen van het te leveren bewijs.

Voorwaarden reisaftrek
De reisaftrek is een aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting waarop men recht heeft als men met het openbaar vervoer naar het werk reist. De aftrekpost is afhankelijk van de afstand en bedraagt in 2009 maximaal € 1951.
Voorwaarden voor reisaftrek openbaar vervoer 2008 zijn volgens de Belastingdienst:

  • De enkelereisafstand tussen woning en werk met het openbaar vervoer was meer dan 10 kilometer;
  • Er was sprake van meestal 1 dag per week of meer naar het werk of in heel 2008 minimaal 40 dagen naar dezelfde werkplek. Alleen reizen die binnen 24 uur heen en terug gemaakt zijn tellen mee;
  • Een openbaarvervoerverklaring of reisverklaring, afgegeven door het openbaarvervoerbedrijf of door de werkgever.

Meer hierover op de site van de Belastingdienst.

Onzekerheid reisaftrek
Een uitspraak op 22 december 2008 van het Hof van Amsterdam staat lijnrecht op deze beslissing. Het Hof oordeelde toen dat in de Uitvoeringsregeling slechts voorschriften staan ten aanzien van de bewijslevering. Wanneer duidelijk is dat een werknemer met het openbaar vervoer herhaaldelijk naar dezelfde plaats van werkzaamheden reist, staat het niet kunnen overleggen van de plaatsbewijzen de reisaftrek niet in de weg. De verschillende oordelen van het Hof plaatsen eveneens vraagtekens bij de mogelijkheid van reisaftrek bij het reizen met de OV-chipkaart. Hierbij worden immers ook geen plaatsbewijzen geleverd.

Bronnen: LJN: BG8897, Gerechtshof Amsterdam, 22 december 2008, LJN: BJ2761, Gerechtshof Amsterdam, 18 juni 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek