loading
views

Kabinet wil ‘enkele-feitconstructie’ schrappen

30 september 2009

Minister Ter Horst stelt voor de ‘enkele-feitconstructie’ in de wet gelijke behandeling te schrappen. Dit moet een einde maken aan de misverstanden die de huidige tekst oproept. Het evenwicht tussen de grondrechten verandert niet.

Dat schrijft minister Ter Horst (BZK), mede namens haar collega’s van Justitie, SZW, OCW, Wonen, Wijken en Integratie, en de staatssecretaris van VWS aan de Tweede Kamer. Zij spreekt hierover op 30 september 2009 met de Kamer. Het kabinet is van plan in 2010 een wetsvoorstel in te dienen.

Enkelefeit-constructie
De Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) maakt een uitzondering op het verbod op ongelijke behandeling. Instellingen met een godsdienstige en levensbeschouwelijke grondslag, zoals bijzondere scholen, mogen hierdoor een personeelsbeleid voeren waarin rekening wordt gehouden met hun grondslag. Zij mogen daarbij beroepseisen stellen. Maar ‘het enkele feit’ van ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid mag niet worden beschouwd als reden om personeelsleden te weigeren.

Misverstanden
Deze constructie blijkt misverstanden op te roepen, ook bij de Commissie gelijke behandeling, vertegenwoordigers van bijzondere scholen en belangenorganisaties van homo’s en lesbiennes. Ook wijkt volgens de Europese Commissie de terminologie in de Nederlandse wet teveel af van de Europese regels, vindt de minister.

Advies Raad van State
Het kabinet heeft eind 2008 advies gevraagd aan de Raad van State. Volgens de Raad kan de enkelefeit-constructie worden vervangen door formuleringen uit de Europese kaderrichtlijn, zonder de bescherming voor individuen tegen discriminatie of de ruimte voor instellingen te veranderen.

Bron: regering.nl, 29 september 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek