loading
views

VNO-NCW: pensioen en AOW naar 67 jaar

28 september 2009

Ondernemersorganisatie VNO-NCW vindt dat het kabinet de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremies moet beperken. Op die manier wordt ‘zeker gesteld’ dat de pensioenlasten van bedrijven dalen en dat werknemers later met pensioen gaan, aldus VNO-NCW.

De ondernemersorganisatie ziet graag dat de pensioenopbouw ‘meebeweegt’ met de voorgenomen verhoging van de AOW-leeftijd. Dat betekent dat de jaarlijkse pensioenopbouw wordt verminderd zodat werknemers pas op hun 67ste jaar op het gewenste pensioen uitkomen.

Verhoging AOW per 2016

Door versobering van de pensioenopbouw kunnen de pensioenpremies omlaag. “Wij zien het als een goede mogelijkheid dat het kabinet dit langs fiscale weg afdwingt,” aldus Bernard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW onlangs in het Financieele Dagblad. “De hogere AOW-leeftijd moet wel zo vorm worden geven dat oudere, kwetsbare werknemers worden ontzien. Dat kan bijvoorbeeld door de verhoging pas in 2016 te laten ingaan.” Verhoging met een maand per jaar is volgens Wientjes een ‘bureaucratisch monster’.

Bron: VNO-NCW, 21 september 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek