loading
views

Eigenrisicodrager voor WGA – aanvragen voor 2 oktober

26 september 2009

Als u met ingang van 1 januari 2010 eigenrisicodrager voor de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) wilt worden, moet uw aanvraag voor 2 oktober bij de Belastingdienst binnen zijn.

Als eigenrisicodrager voor de WGA bent u voor een periode van maximaal 10 jaar zelf verantwoordelijk voor de WGA-lasten van (ex-)werknemers. In ruil daarvoor hoeft u geen gedifferentieerde WGA-premie meer te betalen.

Premiepercentages

Het premiepercentage voor deze premie stelt de Belastingdienst per werkgever vast. Voor 2010 gelden de volgende percentages:

  • landelijk gemiddeld percentage: 0,53%
  • rekenpercentage: 0,59%
  • minimumpercentage voor grote werkgevers: 0,06%
  • maximumpercentage voor grote werkgevers: 2,12%
  • minimumpercentage voor kleine werkgevers: 0,59%
  • maximumpercentage voor kleine werkgevers: 1,59%

U bent in 2010 een grote werkgever als uw premieloon in 2008 meer was dan € 730.000. Was uw premieloon in 2008 niet meer dan € 730.000, dan bent u een kleine werkgever.

Bron: Belastingdienst, 25 september 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek