loading
views

Uitzendbranche vangt grootste klap banenverlies opLogo CBS24 september 2009

In het tweede kwartaal van 2009 daalde het aantal banen met 0,9 procent ten opzichte van een jaar eerder. Veruit de grootste daling trad op in de zakelijke dienstverlening, met een afname van maar liefst 83.000. De daling bestaat vrijwel geheel uit uitzendbanen die bij uitzendbureaus worden geteld.

Het is voor het eerst sinds eind 2004 dat het aantal banen lager is dan een jaar eerder. De loonkosten per arbeidsjaar waren 2,6 procent hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Banenverlies uitzendbranche – groei zorg
De uitzendbranche ving in het tweede kwartaal van 2009 de eerste zware klap op van het banenverlies. Hierdoor bleef de daling van het aantal banen in andere bedrijfstakken zoals industrie, bouw, handel, horeca en transport relatief beperkt. Opvallend is verder de groei van het aantal banen in de collectieve sector met 58.000. Het grootste deel van deze groei zit in de zorg, met een plus van 38.000.

Loonstijging blijft achter bij CAO-loonstijging
De lonen van werknemers per arbeidsjaar waren in het tweede kwartaal 2,6 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2008. Deze stijging is groter dan in het eerste kwartaal toen de lonen met 1,7 procent toenamen. De feitelijke loonstijging van 2,6 procent blijft wel achter bij de CAO-loonstijging van 3,0 procent. De loonkosten per arbeidsjaar waarin ook de werkgeverspremies zijn opgenomen stegen met 2,6 procent even hard als de lonen. De werkgeverspremies voor pensioenen gingen omhoog, die voor werkloosheid en de zorgverzekering omlaag.

Gerelateerd nieuws
> Fors minder (uitzend)banen 2e Q 2009
> Krimp (uitzend)banen en afname loonstijging

Bron: CBS, 24 september 2009


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek