loading
views

Werkkostenregeling vervangt vrije vergoedingen en verstrekkingen

16 september 2009

Met het Belastingplan 2010 wordt een werkkostenregeling geïntroduceerd. Deze is bedoeld ter vervanging van de huidige regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking, en thans benoemde eindheffingsbestanddelen.

Met de nieuwe werkkostenregeling hoeven werkgevers verstrekkingen niet meer per individuele werknemer te berekenen. Dit beperkt de administratieve lasten van werkgevers.

De nieuwe werkkostenregeling vloeit voort uit een technische wijziging van artikel 2.14 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) die samenhangt met de wijziging van artikel 5.3 van de Wet IB 2001 (artikel I, onderdeel K).

Vergoedingen en verstrekkingen
Er zijn in totaal 29 soorten vergoedingen en verstrekkingen, variërende van werkkleding, outplacement, fiets voor woon- werkverkeer en studiekosten tot personeelsfeesten.

Algemene forfait 1,5% van loonsom
De algemene forfaitaire vrijstelling van 1,5% van de fiscale loonsom is de basis van de werkkostenregeling. Dit algemene forfait wordt aangevuld met een aantal gerichte vrijstellingen voor zakelijke kosten. Een werkgever kan alleen gebruik maken van het algemene forfait of de gerichte vrijstellingen ingeval sprake is van loon uit tegenwoordige arbeid.

Overzicht vergoedingen en verstrekkingen

  Vergoeding en/of verstrekking Bedrag belastingvrije vergoeding/
verstrekking (€ mln)
Idem als % van totale loonsom (€ 293 mld) Omvang administratieve lasten (€ mln)
1 Persoonlijke verzorging 40,3 0,01% 1,1
2 Werkruimte bij de werknemer thuis 20,8 0,01% 0,5
3(*) Verhuiskosten 240,0 0,08% 0,3
4 Huisvesting buiten de woonplaats door permanente werkzaamheden elders 35,9 0,01% 1,2
5 Voeding, verlichting of verwarming in verband met onregelmatige diensten of continudiensten 0,8 0,00% 0,4
6 Outplacement 88,7 0,03% 1,1
7 Rentevoordeel van aan personeel verstrekte leningen 22,9 0,01% 2,1
8(*) Werkkleding en uniformen 243,1 0,08% 11,6
9 Representatiekosten en relatiegeschenken (aan medewerkers) ten behoeve van klanten 317,2 0,11% 12,7
10 Apparatuur, gereedschappen en instrumenten voor gebruik thuis 363,0 0,12% 3,7
11* Vaste verblijfskostenvergoeding door tijdelijke werkzaamheden elders 48,5 0,02% 6,1
12* Variabele verblijfskostenvergoeding door tijdelijke werkzaamheden elders 626,1 0,22% 16,3
13 Bedrijfsfitness 29,5 0,01% 2,5
14 Personeelsfeesten, personeelsreizen, en dergelijke 1.288,5 0,44% 3,0
15 Contributie van personeelsverenigingen 245,9 0,08% 5,7
16 Producten van het eigen bedrijf 235,8 0,08% 27,8
17 Periodieke algemene kostenvergoeding in de vorm van vast bedrag ter dekking van verschillende kosten 359,1 0,12% 6,7
18 Fiets voor woon-werkverkeer 183,7 0,06% 9,0
19 Telefoons, internet en dergelijke communicatiemiddelen 488,7 0,17% 13,7
20(*) Consumpties tijdens werktijd, die geen deel uitmaken van de maaltijd 686,4 0,24% 0,4
21 Maaltijden als gevolg van overwerk, koopavonden, dienstreizen e.d. 213,0 0,07% 31,7
22* Arbo-voorzieningen 379,5 0,13% 7,8
23 Boeken en abonnementen op het werkterrein 170,5 0,06% 9,5
24* Bijscholing, cursussen, congressen, training e.d. 906,6 0,31% 14,1
25* Studiekosten van medewerkers 631,5 0,22% 15,2
26* Abonnementen voor reizen met openbaar vervoer 915,8 0,31% 21,8
27* Losse kaartjes voor reizen met openbaar vervoer 144,7 0,05% 17,9
28* Vergoedingen, declaraties, voor reizen met eigen vervoer van maximaal € 0,19 per kilometer 1.005,8 0,35% 39,4
29* Vergoedingen, declaraties, voor reizen met eigen vervoer van meer dan € 0,19 per kilometer 720,8 0,25% 48,3
  Totaal 10.653,1 3,60% 331,4

Bron: minfin.nl, 15 september 2009

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek