loading
views

Uitbreiding afdrachtvermindering onderwijs

Logo Minfin16 september 2009

Het kabinet breidt de afdrachtvermindering onderwijs uit. Daartoe wordt binnen de afdrachtvermindering onderwijs een nieuw onderdeel ingevoerd, de afdrachtvermindering voor verhoging van het opleidingsniveau van de werknemer.

Deze afdrachtvermindering kan worden toegepast wanneer een werknemer in het jaar 2010 aanvangt met een opleiding die relevant is voor zijn huidige functie of een toekomstige functie (bij dezelfde werkgever) en het een opleiding betreft waarmee de werknemer een hoger opleidingsniveau bereikt.

Uitbreiding afdrachtvermindering naar verhoogd opleidingsniveau
Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om bij een bestaand mbo-niveau een opleiding te volgen tot hbo-niveau of bij een bestaand hbo-niveau een opleiding te volgen tot wo-niveau. Ook een hoger niveau binnen een beroepsopleiding is mogelijk, zoals het verhogen van een mbo-2 niveau naar een mbo-3 niveau of het volgen van een master na een bacheloropleiding.

Afdrachtvermindering tot 2011
De afdrachtvermindering beoogt zowel de kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt te vergroten als de inzetbaarheid van de werknemer binnen de onderneming van de werkgever te vergroten. De maatregel maakt deel uit van het stimuleringspakket ten behoeven van doorlopende scholing van werknemers. Dit deel van de regeling heeft een tijdelijk karakter en vervalt per 1 januari 2011.

Uitbreiding afdrachtvermindering voor startkwalificatie
De afdrachtvermindering onderwijs voor startkwalificatie is van toepassing voor de werkgever met betrekking tot een werknemer die wordt opgeleid tot startkwalificatieniveau (maximaal MBO 2-niveau). In de brief aan de Tweede Kamer van 15 mei 2009 is aangegeven dat nader verkend zal worden of de afdrachtvermindering op enkele punten uitgebreid kan worden. Als uitkomst van deze verkenning breidt het kabinet de afdrachtvermindering op twee punten uit:

  • De eerste maatregel betreft het uitbreiden van de afdrachtvermindering naar opvolgende leerbedrijven;
  • De tweede maatregel betreft het uitbreiden van de afdrachtvermindering naar werkgevers waarvan de werknemer aansluitend aan een re-integratietraject in dienst treedt en opgeleid wordt tot startkwalificatieniveau.

Eén van de voorwaarden om voor de afdrachtvermindering voor startkwalificatie in aanmerking te komen, is dat de werknemer vóór indiensttreding een werkloze is.

Bron: minfin.nl, 15 september 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek