loading
views

Loonstrookje eenvoudiger voor werkgever én werknemer

Logo SZW16 september 2009

Het loonstrookje wordt voor zowel werkgever als werknemer eenvoudiger. Er komt één loonbegrip voor loonbelasting/premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).

Nu worden nog verschillende definities en berekeningen gehanteerd. Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris de Jager van Financiën, minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). “Dit is een historische stap. Er wordt al tientallen jaren geroepen om één loonbegrip”, aldus staatssecretaris de Jager.

Loonstrook
Voor de werknemer wordt de loonstrook eenvoudiger doordat deze korter en duidelijker wordt, de verschillende ingewikkelde tussenberekeningen tussen bruto- en nettoloon vervallen en de correcties bij meerdere dienstbetrekkingen komen te vervallen.

Forse vermindering administratieve lasten
Voor de werkgever zullen de administratieve lasten fors kunnen afnemen. Er is sprake van een administratieve lastenreductie van € 380 miljoen.
De lastenverlichting voor werkgevers wordt bereikt door de volgende maatregelen:

  • De verplichte inkomensafhankelijke bijdrage ZVW komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komt ZVW werkgeversheffing die geen eigen premiegrens meer kent maar meeloopt met de premiegrens voor de werknemersverzekeringen;
  • Doordat de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW wordt vervangen door een ZVW werkgeversheffing verdwijnt ook de inwikkelde teruggave van te veel betaalde ZVW premie bij meerdere dienstbetrekkingen;
  • Het werknemersdeel WW-premie wordt helemaal afgeschaft en komt dus niet meer voor in de loonadministratie;
  • Geen verschil meer tussen de loonheffing en premieheffing over bijtelling privégebruik auto en levensloopinleg en -opname;
  • De franchise WW wordt afgeschaft. Voor de WW-premie hoeven hierdoor geen aparte gegevens meer bijgehouden te worden.

Budgettair
De maatregelen in dit wetsvoorstel zijn budgettair neutraal voor de schatkist en lastenneutraal voor burgers en bedrijfsleven, aldus het SZW.

Bron: SZW, 15 september 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek