loading
views

Belastingplan 2010

Logo Minfin16 september 2009

Staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën legt de focus voor het Belastingplan 2010 op het eenvoudiger en aantrekkelijker maken van ondernemen. Hij wil administratieve lasten verder terugdringen en regels opruimen door het invoeren van een vereenvoudigingswet en een wetsvoorstel uniformering loonbegrip.

De Jager: “Deze ‘anti-Kafkawetten’ zorgen voor een structurele lastenreductie van ruim een half miljard euro door een aantal forse vereenvoudigingen. Om één loonbegrip wordt al tientallen jaren geroepen.” Samen met ondernemers is gekeken waar verbeteringen mogelijk zijn en waar knelpunten kunnen worden weggenomen. Zo verdwijnt bijvoorbeeld het urencriterium voor MKB’ers.

Vereenvoudiging en uniformering loonbegrip
De belangrijkste vereenvoudigingen liggen op het gebied van:

  • Nieuwe werkkostenregeling. Een vrijstelling van 1,5 procent van de fiscale loonsom vervangt 29 categorieën voor vrije vergoedingen en verstrekkingen door de werkgever (zoals werkkleding, kerstpakketten, fietsen e.d.);
  • Kleine banen. Banen van werknemers jonger dan 23 jaar met een lager loon dan de loongrens worden per 2010 vrijgesteld van premieheffing en bijdrage zorgverzekeringswet. Per 2011 wordt ook de loonheffing op nul procent gezet;
  • Uniformering loonbegrip. Er komt één loonbegrip voor loonbelasting, verschillende premies en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. Voor werkgevers betekent dit een lastenreductie van 380 miljoen euro. Voor werknemers wordt de loonstrook korter, duidelijker en eenvoudiger.

Verhoging winstvrijstelling en afschaffing urencriterium MKB’ers
Een greep uit de voorstellen die ondernemen eenvoudiger en aantrekkelijker maken:

  • Innovatiebox voor R&D. Voor innovatieve ondernemers wordt de octrooibox omgevormd tot een innovatiebox. Dit betekent dat winst die wordt behaald met onderzoek en ontwikkeling nog maar tegen 5 procent wordt belast. Ook worden de plafonds in de regeling geschrapt;
  • Liquiditeit vergroot. Om de liquiditeit van ondernemers in zwaar weer te vergroten, kunnen ze ervoor kiezen verliezen uit 2009 en 2010 drie jaar terug te wentelen. En ook in 2010 kunnen afschrijvingen naar voren worden gehaald;
  • Winstvrijstelling omhoog. Voor MKB’ers wordt de winstvrijstelling met 1,5 procent verhoogd tot 12 procent. In deze regeling verdwijnt ook de eis dat je minimaal 1225 uur moet ondernemen (het urencriterium). Hierdoor wordt het aantrekkelijker om naast een baan ook te gaan ondernemen;
  • KIA sterk verruimd. Groei van ondernemingen wordt bevorderd door de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) met 29 procent te intensiveren;
  • Stimulering DGA. Voor de DGA wordt een pakket maatregelen voorgesteld, waaronder een uitbreiding van de doorschuiffaciliteit in de inkomstenbelasting en een versoepeling van de gebruikelijkloonregeling.

Btw-verlagingen en steun innovatieve auto-industrie
Daarnaast zet De Jager onder andere in op een pakket aan btw-verlagingen, zoals educatieve moderne informatiedragers zoals cd-roms en steun voor de innovatieve auto-industrie, waaronder afschaffing van leasebijtelling op elektrische auto’s in 2010 en 2011, het schrappen van motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto’s en hogere korting van 700 euro op de aanschafbelasting van zuinige auto’s.

Bron: minfin.nl, 15 september 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek