loading
views

GroenLinks wil wettelijk thuiswerkrecht

15 september 2009

GroenLinks wil een thuiswerkrecht voor werknemers van maximaal één dag per week, tenzij een zwaarwegend bedrijfsbelang dit onmogelijk maakt. Werknemers zijn productiever en het bespaart kosten op werkplekken en reiskosten, aldus GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent.

Uit onderzoek dat in opdracht van GroenLinks door Synovate is uitgevoerd, blijkt dat een derde van het kantoorpersoneel graag vaker thuis zou willen werken. Van de werkgevers geeft 43% echter geen toestemming. “Dat is zonde,” vindt Van Gent. “Want thuiswerken vermindert het aantal files, is goed voor het milieu en geeft werknemers de mogelijkheid hun tijd flexibel in te delen.”

Thuiswerkende werknemers productiever
“Stel dat alle werknemers die nu niet mogen thuiswerken van hun werkgever wel één dag per week thuis gaan werken. Dan scheelt dat in totaal 60 miljoen autokilometers per jaar.” Ook voor werkgevers levert thuiswerken veel op. Werknemers zijn productiever en het bespaart ze kosten op werkplekken en reiskosten,” aldus GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent.

Initiatiefwet
Van Gent werkt aan een Initiatiefwet Recht op thuiswerken. Deze initiatiefwet voorziet in een thuiswerkrecht van maximaal één dag per week, tenzij een zwaarwegend bedrijfsbelang dit onmogelijk maakt. Van Gent: „Het kabinet wil thuiswerken stimuleren, maar doet verder niets. Ook werknemers en werkgevers komen er vooralsnog niet samen uit. Eind van het jaar wordt er een gezamenlijk advies verwacht. Mocht dat allemaal op niets uitlopen dan garandeer ik dat mijn initiatiefwet klaar ligt om ingediend te worden.”

Onderzoek Thuiswerken
In opdracht van GroenLinks heeft Synovate onderzoek gedaan naar thuiswerken. Daaruit blijkt dat de helft van het kantoorpersoneel wel eens thuis werkt, en daarvan minder dan een derde structureel. Mannen werken vaker thuis dan vrouwen, hoger opgeleiden vaker dan lager opgeleiden. Eenderde van de kantoormedewerkers wil (vaker) thuiswerken. Mensen die al regelmatig thuiswerken, willen dat vaker dan mensen die nog niet thuiswerken. Een kwart van het kantoorpersoneel dat nog niet thuis werkt, wil dat wel.

Bron: GroenLinks.nl, 8 september 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek