loading
views

Uitzendbureau én inlener aansprakelijk bij onderbetaling

Logo SZW
14 september 2009

Een uitzendkracht die wordt onderbetaald kan voortaan zowel het uitzendbureau als het bedrijf waar hij werkt aansprakelijk stellen. De Tweede Kamer ging donderdag akkoord met een wetsvoorstel van minister Donner (SZW) dat dit mogelijk maakt.

Het gaat om de ‘Wet tot wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) BW’, in verband met de totstandbrenging van een inlenersaansprakelijkheid met betrekking tot de voldoening van het toepasselijke minimumloon en de toepasselijke minimum vakantiebijslag. Minister Donner hoopt malafiditeit te bestrijden door inleners te ontmoedigen met niet-gecertificeerde uitzendondernemingen zaken te doen. De regering streeft ernaar de maatregelen in werking te laten treden wanneer het nieuwe Handelsregister operationeel is. Dit zal naar verwachting op 1 januari 2010 het geval zijn.

Aansprakelijkheid, geen G-rekening, verplichte EDM
Donner wil de certificering van uitzendondernemingen op meerdere manieren stimuleren. Zo lopen inleners na invoering van het wetsvoorstel het risico om aansprakelijk gesteld te worden voor betaling van het loon ter hoogte van het wettelijk minimumloon. Verder kunnen niet-geregistreerde uitzendbedrijven geen g-rekening aanvragen, een extra stimulans volgens de minister om voor geregistreerde uitzendbureaus te kiezen. Uitzendondernemingen, die niet zijn geregistreerd, kunnen bovendien worden verplicht tot het doen van een eerstedagsmelding (EDM). Overigens komen niet-geregistreerde uitzenders niet in aanmerking voor een certificaat.

Geen verplichte certificering
Om vermenging van publiek en privaat te voorkomen vindt Donner het niet wenselijk dat aan een privaat certificaat een publieke regeling wordt gekoppeld in de vorm van een verplichting. Leden van de VVD-fractie hadden een verplichte certificering voorgesteld omdat daarmee de inlenersaansprakelijkheid overbodig zou worden en de administratieve lasten aanzienlijk lager. Volgens minister Donner zou verplichte certificering echter het invoeren van een vergunningstelsel betekenen. De regering gaat ervan uit dat het pakket aan maatregelen inleners voldoende prikkelt tot het zaken doen met bonafide uitzendbureaus.

Gecertificeerd uitzendbureau alleen aansprakelijk
De Arbeidsinspectie controleert uitzendbureaus op overtredingen. In 2008 werden door de Arbeidsinspectie relatief meer overtredingen geconstateerd dan in 2007. Bij niet-gecertificeerde uitzendbureaus is de stijging groter dan bij gecertificeerde uitzendbureaus. Volgens de minister reden om meer vertrouwen te stellen in uitzendbureaus met certificaat. Sinds mei 2007 bestaat voor de Arbeidsinspectie de mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen bij niet naleving van de Wml. De NEN 4400 norm ziet onder meer toe op de naleving van de Wml. Het hebben van een certificaat is reeds een aanwijzing dat het uitzendbureau het juiste loon betaalt. Inleners die in zee gaan met een gecertificeerd bedrijf hoeven niet aangesproken te worden op betaling van het loon ter hoogte van het WML.

Ingang wetsvoorstel met Handelsregister
Het nieuwe wetsvoorstel maakt deel uit van een totaalpakket aan maatregelen, waarbij het van belang is dat het nieuwe Handelsregister operationeel is. Voor het ter beschikking stellen van arbeid op straffe van een bestuurlijke boete (in Nederland) zal namelijk alleen mogelijk zijn als de uitzendonderneming als uitzendbureau is geregistreerd in het Handelsregister. Deze verplichting zal ook gaan gelden voor buitenlandse uitzendondernemingen en mobiele uitzendondernemingen. Het Handelsregister is naar verwachting op 1 januari 2010 operationeel.

Gefaseerd doorvoeren
Door de verwachte stijging van het aantal aanvragen voor certificering zullen de inspecties van de aangemelde uitzendbedrijven gefaseerd moeten plaatsvinden. Zodra bekend is hoe de registratie bij de KvK concreet gaat plaatsvinden, zal de SNA uitwerken op welke wijze uitzendbureaus zullen worden benaderd. De SNA zal in ieder geval de ondernemingen actief schriftelijk gaan benaderen.

Bron: SZW, 11 september 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek