loading
views

Meer overtredingen niet-gecertificeerde uitzendbureaus

Logo SZW
14 september 2009

In 2008 zijn bij controles van uitzendbureaus door de Arbeidsinspectie relatief meer overtredingen geconstateerd dan in 2007. Bij niet-gecertificeerde uitzendbureaus is de stijging groter dan bij gecertificeerde uitzendbureaus.

De Arbeidsinspectie controleert onder meer of er sprake is van onderbetaling in het kader van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml). In 2008 heeft de Arbeidsinspectie bij zes inspecties bij uitzendbureaus onderbetaling geconstateerd. Deze werkgevers worden of zijn inmiddels beboet.

Overtredingen uitzendbureaus
De Arbeidsinspectie heeft in 2008 in totaal 1386 uitzendbureaus gecontroleerd op naleving van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) en de Wml. Van dit aantal was 48% een gecertificeerd, en 52% een niet-gecertificeerd uitzendbureau. Van de gecontroleerde gecertificeerde uitzendbureaus heeft 15 % van de werkgevers één of meerdere keren de WAV en/of de Wml overtreden. Van de gecontroleerde niet-gecertificeerde uitzendbureaus heeft 24% van de werkgevers één of meerdere keren de WAV en/of de Wml overtreden.

Uitzendbureau én inlener aansprakelijk
Minister Donner voerde dit als één van de argumenten aan waarom inleners meer vertrouwen zullen stellen in gecertificeerde uitzendbedrijven dan in niet-gecertificeerde uitzendbedrijven. Dit in verband met het nieuwe, onlangs door de Kamer aangenomen, wetsvoorstel dat regelt dat een uitzendkracht die wordt onderbetaald zowel het uitzendbureau als het bedrijf waar hij werkt aansprakelijk kan stellen.

Uitzendkrachten
Naar schatting van de SNA zijn op dagbasis circa 300.000 uitzendkrachten werkzaam voor een gecertificeerde onderneming. De ABU schat het aantal uitzendkrachten dat voor malafide uitzendondernemingen werkt op jaarbasis op circa 80.000. Het is niet bekend hoeveel uitzendbureaus louter via internet werken

Bron: SZW, 11 september 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek