loading
views

Gedifferentieerde premies WGA 2010 bekend

12 september 2009

De Staatscourant heeft de nieuwe gedifferentieerde premies WGA bekend gemaakt. UWV berekent de premie voor de WGA jaarlijks voor elke werkgever, op basis van de toegekende uitkeringen aan hun werknemers.

In het najaar ontvangen werkgevers van de Belastingdienst een beslissing met de berekening van hun nieuwe premie.

Premiestijging Whk
De Werkhervattingskas-premie (Whk) stijgt in 2010 voor de meeste werkgevers. Deze premiestijging wordt enerzijds veroorzaakt door de toename van het aantal uitkeringen en anderzijds door een te laag gehanteerd premieniveau in 2009.

Minimumpremie
Voor 2010 is de stijging van de minimumpremie voor kleine werkgevers het hoogst. De minimumpremie voor deze groep stijgt van 0,27% naar 0,59%. Dit betekent voor het merendeel van de kleine werkgevers (maximaal 25 werknemers) dat zij per werknemer ongeveer € 90 per werknemer meer betalen in vergelijking met 2009.

Actuele bedragen
Op de website van UWV vindt u de actuele bedragen, percentages en parameters die gebruikt worden bij het berekenen van de premies voor 2009 en 2010.

Meer informatie over WGA-premie
De WGA-premie bestaat uit een vast en gedifferentieerd gedeelte. Meer informatie hierover vindt u ook op de site van UWV. Verdere uitleg over de gedifferentieerde WGA-premies staat in de nota Premies en parameters Werkhervattingskas 2010. Met de gegevens uit deze nota kunnen werkgevers zelf de premies berekenen.

Bron: UWV, 11 september 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek