loading
views

Inlenersaansprakelijkheid door meerderheid Kamer gesteund

11 september 2009

Het voorstel van Tweede Kamerlid Eddy van Hijum om werkgevers die gebruikmaken van goedgekeurde uitzendbureaus vrij te stellen van boetes voor malafide praktijken is goed ontvangen door minister Donner. De minister wil bekijken of dit ook daadwerkelijk mogelijk is.

Verder bleek tijdens het debat over de inlenersaansprakelijkheid dat een Kamermeerderheid het plan van de minister steunt om per 1 januari aanstaande te regelen dat bedrijven die personeel inhuren via niet-gecertificeerde uitzendbureaus aansprakelijk gehouden kunnen worden als het minimumloon wordt ontdoken. Nu is alleen nog het uitzendbureau verantwoordelijk voor het salaris.

Gecertificeerde uitzenders aantrekkelijker
Bij de zogeheten inlenersaansprakelijkheid van Donner geldt een vrijwaring van boetes bij ontduiking van het minimumloon als werkgevers gebruikmaken van uitzendbureaus met een keurmerk van onder meer brancheorganisatie ABU. Zo moet het aantrekkelijker worden voor bedrijven om gebruik te maken van gecertificeerde uitzenders.

Werkgevers gevrijwaard van boetes?
Het CDA diende met steun van coalitiegenoot PvdA een motie in over een ruimere vrijstelling. Van Hijum meent dat werkgevers die te goeder trouw zijn, ook gevrijwaard moeten blijven van naheffingen en boetes als het uitzendbureau geen belastingen en premies heeft betaald of illegaal personeel heeft ingezet.

Vergunningplicht
SP-Kamerlid Paul Ulenbelt waarschuwde dat uit onderzoek van de Arbeidsinspectie blijkt dat uitzenders met een keurmerk van de ABU ook overtredingen begaan. Als enige pleitte de SP voor een herinvoering van de vergunningplicht in de uitzendbranche.

Boetes malafide uitzendpraktijken eerder te hoog
Kamerbreed klonk ook de roep om zwaardere straffen op malafide uitzendpraktijken. Maar Donner stelde dat er al hoge boetes gelden voor bijvoorbeeld illegale arbeid. Zo hoog volgens hem dat bij de rechterlijke macht juist een tendens is te zien om minder zwaar te straffen.

Bron: ANP, 11 september 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek