loading
views

Groei arbeidsproductiviteit en inkomsten10 september 2009

De verdiensten per Nederlander zijn de afgelopen zestig jaar meer dan vier keer zo hoog geworden, zo meldt het CBS. Een gevolg van de groei van de arbeidsproductiviteit. Om deze economische groei op peil te houden worden maatregelen overwogen om meer mensen aan het werk te krijgen.

Een van die maatregelen is de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Vanaf 1975 is de arbeidsproductiviteit met gemiddeld 1,5 procent per jaar gestegen. De arbeidsduur per inwoner is na de Tweede Wereldoorlog nauwelijks veranderd.

Verdiensten na de oorlog meer dan vier keer zo hoog geworden
De arbeidsduur per inwoner is afhankelijk van de arbeidsparticipatie, de arbeidsduur per werkende en de bevolkingsopbouw. De arbeidsparticipatie is vanaf begin jaren tachtig opgelopen. Hierdoor kon vooral in de jaren negentig het bbp per inwoner versneld toenemen. De voortdurende afname van de arbeidsduur per werkende deed dit effect voor een deel weer teniet. Veranderingen in de bevolkingsopbouw pakten tot de jaren negentig positief uit: een steeds groter deel van de bevolking bevond zich in de werkzame leeftijd (15-64 jaar).

Ontwikkeling bbp per inwoner en arbeidsproductiviteit
Bbp en arbeidsproductiviteit

Ondanks vergrijzing mogelijke stijging bbp
De samenstelling van de bevolkingsopbouw heeft de laatste 20 jaar echter een ongunstig ontwikkeling ingezet. De verhouding tussen het aantal 15-64-jarigen en 65-plussers is afgenomen van acht op één in 1950 tot vierenhalf op één in 2009, en zal naar verwachting verder afnemen tot tweeënhalf op één in 2030. Bij verder ongewijzigde omstandigheden betekent dit dat in 2030 de verhouding tussen 15-64-jarigen en de totale bevolking, en daarmee het bbp per inwoner, 10,5 procent lager zal liggen dan nu. Als de arbeidsproductiviteit echter net als in de voorgaande drie decennia jaarlijks met 1,5 procent blijft toenemen, dan zal het bbp per inwoner in 2030 niet gedaald zijn, maar gestegen met 24 procent. Misschien kunnen we dan toch op onze 65ste met pensioen.

Bijdragen aan het bbp per inwoner
Bijdragen Bbp per inwoner

Gerelateerd nieuws
> Krimp (uitzend)banen en afname loonstijging
> Kredietcrisis treft Nederlandse arbeidsmarkt in 2009

Bron: CBS, 9 september 2009FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek