loading
views

Werkneemster mag verlofuren tot pensioen opsparen

9 september 2009

Een 60 jaar oude werkneemster in de Thuiszorg heeft circa 1.000 verlofuren opgebouwd. De werkneemster wil haar verlofdagen bewaren om deze op te nemen wanneer zij met Flex-pensioen gaat. De ingangsdatum van het pensioen wil ze niet vastleggen.

De werkgeefster heeft, onder verwijzing naar haar beleid inzake het reduceren van opgebouwd verlofsaldo, een voorstel gedaan waarin de werkneemster voor 1 januari 2010 het volledige saldo aan verlofdagen moet hebben weggewerkt. De werkneemster is hiermee en met door werkgeefster aangedragen alternatieven niet akkoord gegaan. Vervolgens ligt de beoordeling bij de kantonrechter.

Standpunt werkgeefster
De werkgeefster kan op zich instemmen met de wijze van opname van de verlofuren, maar verlangt dat de werkneemster al wel aangeeft op welke datum zij haar Flex-pensioen wil laten ingaan. Volgens de werkgeefster is dit voor haar van belang met het oog op de continuïteit van haar dienstverlening. De werkgeefster voert daarbij aan dat het moeilijk is om een vervanger te vinden en dat het ook te maken heeft met het financiële aspect. Daarbij heeft zij gewezen op het belang van de periode tussen het aanvragen van verlof en het daadwerkelijk beëindigen van de werkzaamheden.

Werkgeefster heeft oplossingen voor vergelijkbare situaties
De kantonrechter oordeelt dat de argumenten van de werkgeefster niet als gewichtige redenen aangemerkt kunnen worden. De omstandigheid dat de werkneemster op enig moment zal aankondigen dat zij haar verlofuren wenst op te nemen wijkt niet wezenlijk af van vergelijkbare situaties die zich bij de werkgeefster kunnen voordoen. Zoals de opzegging van de arbeidsovereenkomst door een werknemer, waarbij (ingevolge de toepasselijke CAO) een opzegtermijn van twee maanden geldt, of de langdurige arbeidsongeschiktheid van een medewerker, wat onder meer wordt opgelost met de inschakeling van uitzendkrachten.

Belang werkneemster prevaleert
Terwijl de werkgeefster geen zwaarwichtige redenen heeft bij het vooraf inplannen van de verlofuren, heeft de werkneemster er wel degelijk belang bij om de verlofuren op te kunnen nemen zodra zij daadwerkelijk haar werkzaamheden wenst te beëindigen. Zonder de verplichting van uitsluitsel over een ingangsdatum van het Flex-pensioen. Overigens heeft de werkneemster toegezegd zo tijdig mogelijk aan de werkgeefster door te geven op welk moment zij haar verlof wil laten ingaan. De slotsom is dat het belang van de werkneemster in dit geval zwaarder is dan het belang van de werkgeefster.

Bron: rechtspraak.nl, 30 juni 2009 LJN: BJ3050,Sector kanton Rechtbank ‘s-Hertogenbosch

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek