loading
views

Manpower: personeelsbestand Q4 blijft stabielManpower_logo.jpg8 september 2009

Werkgevers in Nederland verwachten voor het aankomende kwartaal geen verdere teruggang in hun personeelsbestand. Het aantal werkgevers dat van plan is in Q4 nieuwe medewerkers aan te trekken blijft ongeveer gelijk aan het vorige kwartaal, wat zou kunnen duiden op stabiliteit.

Ook het aantal werkgevers dat er van uit gaat dat het personeelbestand zal reduceren, verandert niet significant. Dit blijkt uit de Manpower Arbeidsmarktbarometer, die Manpower, één van ‘s werelds grootste uitzendbureaus, vandaag publiceerde. Het netto werkgelegenheidscijfer voor Q4 2009 komt uit op 0%. In het vorig kwartaal stond het cijfer ook op 0%.

Geen verdere verslechtering
Haiko van der Pol, woordvoerder Manpower, licht het cijfer voor het laatste kwartaal van 2009 toe: “Het cijfer lijkt aan te geven dat werkgevers niet verwachten dat de economische tegenwind snel voorbij zal zijn. Niettemin wordt er geen verdere verslechtering verwacht. Werkgevers blijven aanhoudend terughoudend met het afscheid nemen van personeel; ze proberen zo veel mogelijk de crisis door te komen met hun huidige personeelsbestand. Dit komt waarschijnlijk voort uit een langere termijn visie dat de arbeidsmarkt weer aan gaat trekken.”

Vergelijking op regionaal niveau
In drie van de vier regio´s in Nederland vertoont het netto werkgelegenheidscijfer voor het komende kwartaal een kleine teruggang ten opzichte van het vorig kwartaal. Alleen in het Oosten van Nederland zijn werkgevers optimistisch. Het netto werkgelegeheidscijfer komt daar uit op +11%. Dit opmerkelijke resultaat wordt veroorzaakt door het verschil in verwachtingen van werkgevers ten aanzien van het aannemen van personeel: 12% voor het aankomend kwartaal ten opzichte van 5% in het vorig kwartaal. Ook het percentage werkgevers in het Oosten dat verwacht personeel af te moeten stoten is enigszins afgenomen (van 4% naar 1%).

Verschillen per branche
De werkgelegenheidscijfers voor het komende kwartaal laten zien dat nu ook in de Bouwsector de verwachtingen van werkgevers minder positief gestemd zijn. Het cijfer voor deze sector komt negatief uit (-3%, waar het vorig kwartaal nog op 2% stond). Ook in de sector Transport, Opslag en Communicatie zijn werkgevers flink somberder dan het voorgaande kwartaal. Het cijfer laat maar liefst een daling zien van 12 procentpunten (van +4% naar -8%). Optimistischer zijn de werkgevers in de Productiesector: 3% van de werkgevers verwacht personeel aan te nemen in de maanden oktober, november en december (waar in vorig kwartaal het cijfer op -7% uit kwam).

Internationaal
De meeste werkgevers van alle 17 onderzochte Europese landen blijven negatief over het aannemen van personeel in het komende kwartaal. In Polen, Noorwegen en Zweden zijn werkgevers nog het meest positief. Maar vergeleken met de cijfers van drie maanden geleden zijn de werkgelegenheidscijfers in acht Europese landen verbeterd. Ten opzichte van vorig jaar zijn de werkgelegenheidscijfers zwakker in 14 landen. Kans op werkgelegenheid is het grootst in Polen en het kleinst in Roemenië.

Het werkgelegenheidscijfer
Het netto werkgelegenheidscijfer is het voorspellende cijfer dat de uitkomst is door het percentage werkgevers dat een inkrimping voorziet, af te trekken van het percentage werkgevers dat aangeeft meer personeel te zullen aannemen. Een positief netto werkgelegenheidscijfer geeft aan dat het aandeel werkgevers met een positieve kijk op de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, groter is dan het aandeel werkgevers met een negatieve kijk op de arbeidsmarkt.

Gerelateerd nieuws
> PINK: Manpower ‘Top company for women’
> Manpower: werkgelegenheid blijft dalen in Q2
> Manpower: werkgevers optimistisch over personeelsinhuur

Bron: Manpower, 8 september 2009FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek