loading
views

Sterke groei zzp’ers voorbij


 
| ZZP’ers » |
 

2 september 2009

Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is de afgelopen twaalf jaar sterk toegenomen, het sterkst in de dienstverlenende sectoren en de bouw. In het tweede kwartaal van 2009 is echter een eind aan de groei gekomen.

In 1996 waren er minder dan 400.000 zelfstandigen zonder personeel. Twaalf jaar later, in 2008, was dit opgelopen tot ruim 640 .000. Het aantal zelfstandigen met personeel is in diezelfde periode licht toegenomen, terwijl het aantal meewerkende gezinsleden is afgenomen. Ten opzichte van de werkzame beroepsbevolking groeide het aantal zzp’ers van 6 procent tot 9 procent in 2008.

Ontwikkeling zelfstandigen
Ontwikkeling Zelfstandigen

Vooral werkzaam in dienstverlening
In 1996 kwamen zelfstandigen zonder personeel vooral voor in de landbouw, de zakelijke dienstverlening en de handel. Aan het einde van de vorige eeuw was er een omslag. Vooral in de zakelijke dienstverlening, de culturele sector en ook in de bouw nam het aantal zelfstandigen zonder personeel sterk toe. In 2008 hadden deze sectoren de meeste zelfstandigen zonder personeel. Ook in de gezondheids- en welzijnszorg groeide hun aantal. In de landbouw en de handel bleef het aantal gelijk of nam het zelfs af.

Zelfstandigen zonder personeel in enkele bedrijfstakken
Zzp'ers per bedrijfstak

Zzp’er vaak man
De zelfstandige zonder personeel in 2008 was relatief vaak een man, gemiddeld 44 jaar oud, relatief hoogopgeleid en werkte gemiddeld 42 uur per week. De zelfstandige zonder personeel verschilde hierin sterk van de volledige werkzame beroepsbevolking, waar de verdeling van mannen en vrouwen meer in evenwicht was, de leeftijd en het opleidingsniveau gemiddeld lager zijn en ook de arbeidsduur gemiddeld korter was.

Kenmerken zelfstandigen zonder personeel en werkzame beroepsbevolking, 2008
Zzp'ers ten opzichte van werkzame beroepsbevolking 2008

Gerelateerd nieuws
> Aantal zelfstandigen in bijstand verdubbeld
> Vraag zzp financials stijgt
> Onderzoek naar schijnzelfstandigheid

Bron: CBS, 2 september 2009FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek