loading
views

Loon in de vorm van aanspraken

Loon in de vorm van aanspraken
“Tot het loon behoren aanspraken om na verloop van tijd of onder een voorwaarde een of meer uitkeringen of verstrekkingen te ontvangen” (Artikel 10 lid 2 Wet op de loonbelasting).Aanspraken
Een aanspraak is een recht op een uitkering in de toekomst naast de normale beloning. Voorbeelden van aanspraken zijn:

  • Pensioen;
  • Verlof;
  • Uitkering ter dekking van ziektekosten
  • Uitkering bij overlijden;
  • Uitkering bij einde dienstverband; en
  • Uitkering in zake een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Een bonus, vakantiegeld, een dertiende maand, en een winstdeling zijn geen aanspraken.

Waardering
Aanspraken moet voor de fiscus gewaardeerd worden in geld. Omdat zowel de aanspraak als de uitkering gezien kunnen worden als een voordeel, en dus de kans bestaat dat er dubbel wordt belast is de hoofdregel dat alleen de aanspraak gezien wordt als loon en de uitkering in het algemeen is vrijgesteld.

Omkeerregel bij vrijgestelde aanspraken
Voor sommige aanspraken, als pensioen, leidt deze hoofdregel tot ongewenste gevolgen. De hoofdregel wordt dan vervangen door de zogenaamde omkeerregel, waarbij de aanspraak geen loon is maar de uitkering. De aanspraken die hiervoor in aanmerking komen, de vrijgestelde aanspraken, in de Wet op de loonbelasting aangegeven. Bijvoorbeeld pensioen, ZW, WW, WAO/WIA, Wajong, etc.

Aanspraak en uitkering (deels) vrijgesteld
In de volgende gevallen is niet alleen de aanspraak maar ook de uitkering (deels) vrijgesteld. Het gaat om aanspraken op:

  • een eenmalige uitkering bij overlijden door een ongeval;

  • een eenmalige uitkering of verstrekking bij overlijden anders dan door een ongeval;

Waarde en eigen bijdrage
De waarde van de aanspraak is het bedrag dat voor de werknemer wordt gestort bij een derde. Als de werkgever de aanspraak zelf beheert, is de waarde van de aanspraak het bedrag dat anders bij een derde zou zijn gestort.

Het bedrag dat tot het loon wordt gerekend, is de waarde van de aanspraak min de eventuele werknemersbijdrage. Het saldo mag daarbij  niet negatief zijn. De totale waarde van de aanspraken minus het totaal van de werknemersbijdragen mag ook als eindheffingsloon worden aangewezen. Ook dit saldo mag niet negatief zijn. Het rekenen tot het eindheffingsloon mag niet voor aanspraken uit vroegere dienstbetrekking.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek