loading
views

CBS: jeugdwerkloosheid toegenomen26 augustus 2009

De werkloosheid onder jongeren loopt snel op. Bedroeg de jeugdwerkloosheid in het tweede kwartaal van 2008 nog 9,3 procent, een jaar later was deze al 11,4 procent. In tijden van economische crisis worden jongeren doorgaans het eerst getroffen.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Positie jongeren niet gunstig
Als door een economische teruggang de arbeidsmarkt verslechtert, zijn jongeren meestal het eerst de dupe. Dat was zeker het geval in de jaren tachtig. In 1983 liep de werkloosheid onder 15- tot 25-jarigen op tot maar liefst 17,3 procent.

De werkloosheid onder 25-plussers was toen met 8,2 procent aanzienlijk minder. Overigens neemt de jeugdwerkloosheid meestal ook weer snel af zodra het economisch beter gaat.

Grafiek jeugdwerkloosheid naar leeftijd
CBS Grafiek Jeugdwerkloosheid naar leeftijd, aug.2009


Werkloosheid onder jonge mannen
Vooral jonge mannen kregen de afgelopen maanden te maken met de gevolgen van de recessie. In het tweede kwartaal van 2009 bedroeg de werkloosheid onder de 15- tot 25-jarige mannen 11,8 procent. Dat was 3,7 procentpunt meer dan een jaar eerder.

Daarentegen nam het werkloosheidspercentage onder jonge vrouwen maar nauwelijks toe. Met 11,0 procent was het percentage zelfs lager dan dat bij mannen.

Dat de werkloosheid vooral is gestegen onder jonge mannen, komt doordat zij vaker een baan hebben in conjunctuurgevoelige sectoren, zoals de industrie, de ICT, het transport en de bouw. Daarentegen werken jonge vrouwen juist vaker in de zorg, die vooralsnog geen last heeft van de economische tegenwind.

Grafiek jeugdwerkloosheid naar geslacht
CBS Grafiek Jeugdwerkloosheid naar geslacht, aug.2009

Jongeren hebben een startkwalificatie nodig
Het sterkst getroffen door de huidige crisis werden de niet-onderwijsvolgende 15- tot 25-jarigen zonder startkwalificatie. In het tweede kwartaal van 2009 kwam de werkloosheid onder hen uit op 15,2 procent. Dat is bijna 6 procentpunt meer dan een jaar eerder.

Onder de jongeren die met een geschikt diploma het onderwijs hadden verlaten, lag de werkloosheid met 6,7 procent 3 procentpunt hoger vergeleken met het voorgaande jaar.

Jongeren die nog op school zaten, merkten minder van de verslechterde arbeidsmarkt. Onder hen nam de werkloosheid met 0,7 procentpunt toe.

Grafiek Jeugdwerkloosheid niet onderwijsvolgenden
CBS Grafiek Jeugdwerkloosheid niet onderwijsvolgenden, aug. 2009

Gerelateerd nieuws:
> Werkloosheid 4e maand op rij sterk gestegen
> Werkloosheid OESO op recordniveau 1994

Bron:
CBS.nl, 26 augustus 2009

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek