loading
views

Socialezekerheidsverdragen en EG-verordening 1408/71

28-07-09 Nieuwe internationale regels voor sociale zekerheid


Socialezekerheidsverdragen en EG-verordening 1408/71
Als een werknemer in een ander land woont dan werkt, bepaalt in veel gevallen een socialezekerheidsverdrag of de EG-verordening 1408/71 in welk land hij verzekerd is. Het doel van een socialezekerheidsverdrag en de EG-verordening is om te voorkomen dat de werknemer niet of dubbel verzekerd is.

Socialezekerheidsverdragen
Nederland heeft met verschillende landen socialezekerheidsverdragen afgesloten. In die verdragen wordt bepaald waar een werknemer verzekerd is die in een ander land woont dan werkt.

EG-verordening 1408/71
Als een werknemer legaal “woont” in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland en legaal “werkt” in een andere lidstaat van de EER, geldt de EG-verordening 1408/71. De EER-Lidstaten zijn de EU-lidstaten plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

In het algemeen is een werknemer verzekerd in het land waar hij werkt. Kortdurende detacheringen vormen hierop een uitzondering. Als de werknemer wordt gedetacheerd in een ander land dan waar hij woont, kan hij namelijk verzekerd blijven in het land waar hij al verzekerd was. Hij moet dan wel aan 2 voorwaarden voldoen:

  • De detachering duurt niet langer dan 12 maanden, en
  • de werknemer wordt niet gedetacheerd als vervanging van iemand van wie de detachering net beëindigd is.

Besluit 181
In Besluit 181 van 13 december 2000 zijn over de toepassing van de detacheringsartikelen van de EG-verordening 1408/71 nog nadere richtlijnen gegeven.

E101-verklaring
Een werknemer hoeft zich niet te verzekeren in het land waarin hij werkt als hij:

  • woont in een lidstaat van de EER of Zwitserland; en
  • werkt in een andere lidstaat van de EER of Zwitserland; en
  • aan de bovengenoemde voorwaarden van kortdurende detachering voldoet.

De werknemer kan dan in het land waarin hij woont en verzekerd is een E101-verklaring aanvragen. Hierin staat dat de socialeverzekeringswetgeving van dat land voor hem blijft gelden. Deze verklaring moet worden aangevraagd vlak voordat de werknemer in het buitenland gaat werken.

Een werknemer die niet in Nederland woont, maar wel in Nederland werkt en een E101-verklaring heeft, is dus niet in Nederland verzekerd. De werkgever hoeft dan in Nederland geen premies sociale verzekeringen in te houden en af te dragen.

De regeling is slechts van toepassing indien niet meer dan 181 dagen arbeid wordt verricht. Bij overschrijding van het dagencriterium geldt een Nederlandse inhoudingsplicht vanaf de eerste dag van arbeid.

Geen verdrag of verordening van toepassing
Nederland heeft met veel landen van buiten de EER geen socialezekerheidsverdrag afgesloten. Als een werknemer uit een land waarmee geen verdrag geldt in Nederland komt werken, dan is de Nederlandse socialezekerheidswetgeving van toepassing.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek