loading
views

Driessen HRM_Payroll: omzetstijging 8%
Logo
28 juli 2009

Driessen HRM_Payroll meldt dat het uitstekende resultaten heeft geboekt in de eerste helft van 2009.

Het bedrijf kijkt terug op een goed half jaar, waarin de ruim 600 bestaande relaties een stabiele en groeiende basis vormden voor de omzet. Daarnaast werden contracten gesloten met een groot aantal nieuwe opdrachtgevers uit diverse sectoren wat zorgde voor een verdere toename van de omzetcijfers.

Omzetstijging 8%
Driessen HRM_Payroll, HRM-dienstverlener voor de overheid, onderwijs en zorg & welzijn, laat positieve cijfers zien in het eerste half jaar van 2009. In een markt waar een gemiddelde omzetdaling van 21%* zichtbaar is, groeit Driessen solide door met een omzetstijging van 8% ten opzichte van het eerste half jaar van 2008.

Nieuwe opdrachtgevers
Op het gebied van payroll-dienstverlening verwelkomde Driessen in het eerste half jaar drie grote partijen uit de onderwijsmarkt. Het gaat hierbij om een grote onderwijsinstelling voor beroepsonderwijs uit het midden van het land, een groep van 17 middelbare scholen uit de regio Zuidoost Brabant en een scholengroep van 53 basisscholen uit de Randstad.

Groei in overheidssector
Ook in de overheidssector bleef het aantal opdrachtgevers groeien. Zo werden overeenkomsten gesloten met drie noordelijke provincies en twee ministeries voor onder meer payroll-dienstverlening en consultancy-opdrachten. Ook een WSW-organisatie uit het zuiden en een intergemeentelijke sociale dienst uit het oosten van het land verstrekten grote payroll-opdrachten aan Driessen.
Inclusief alle nieuwe relaties is Driessen momenteel op jaarbasis formeel werkgever voor zo’n 6000 payroll-krachten in de sectoren overheid, onderwijs en zorg & welzijn.

Salarisadministratie
Naast opdrachten op het gebied van payroll en consultancy kreeg Driessen daarnaast ook diverse nieuwe projecten gegund op het gebied van salarisadministratie. Zo besloten onder meer twee grote gemeenten een deel van hun administratieve taken bij Driessen onder te brengen. Hiermee wordt Driessen verantwoordelijk voor de salarisverwerking van circa 2000 extra loonfuncties op jaarbasis.

Groei aantal medewerkers
De omzetgroei is niet alleen terug te zien in de financiële cijfers. Alle ontwikkelingen zorgden voor meer arbeidsplaatsen bij het Helmondse bedrijf. Het aantal medewerkers van Driessen is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar gestegen met 20%. Ook op dit moment heeft de HRM-dienstverlener nog diverse vacatures openstaan waarvoor druk wordt geworven.

Vooruitzichten
De directie van Driessen geeft aan zeer positief te zijn over de lopende ontwikkelingen. Adjunct-directeur Michaël Munnich: “Wij zijn er trots op dat we in deze economisch moeilijke tijden in staat zijn om onze groeidoelstellingen te realiseren. Waar andere partijen helaas in zwaar weer verkeren, prijzen wij ons gelukkig dat we onze volle aandacht kunnen blijven schenken aan het belangrijkste: onze bestaande en nieuwe klanten. De branche laat nog altijd een negatieve prognose zien voor de komende maanden. Maar met de positieve lijn van het eerste half jaar en extra inspanningen van iedereen binnen ons bedrijf hebben wij er alle vertrouwen in dat onze groei onverminderd voortzet.”

Gerelateerd nieuws
> Driessen HRM_Payroll nieuwe sponsor PSV

Bron: Driessen.nl, 28 juli 2009

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek