loading
views

Nieuwe Standaard CAO mag werkrooster nadelig wijzigen

27 juli 2009

Van een Standaard CAO mag in geen geval afgeweken worden. Ook niet wanneer een nieuwe Standaard CAO een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden van de werknemer tot gevolg heeft.

Zo blijkt uit het oordeel van de kantonrechter in Almelo ten aanzien van de vordering van een werkneemster om haar rooster van voor de CAO-wijziging te houden.

Afwijkend rooster
In de nieuwe Standaard CAO, die inging in 2008, is bepaald dat werknemers van 55 jaar en ouder geen diensten mogen doen op de uren gelegen tussen 23.00 uur en 07.00 uur. Werkgever en werkneemster zijn eerder, in 2005, een regeling overeengekomen die van deze bepaling afwijkt. De afwijking zit daarin dat de werkneemster alleen wordt ingeroosterd op maandagen tot en met vrijdagen tussen 07.00 en 20.00 uur.

Standaard CAO bepalend
Naar aanleiding van de CAO-bepaling komt de werkgever terug op de regeling van 2005. De werkneemster vordert nakoming van de regeling van 2005, maar de vordering wordt afgewezen, aangezien de Standaard CAO daarvoor geen ruimte biedt.

Verslechtering redelijk
De rechter acht de verslechtering van de arbeidsvoorwaarden niet zodanig dat naar redelijkheid en billijkheid de werkneemster niet aan deze bepaling zou kunnen worden gehouden. De kantonrechter heeft ter zitting geopperd de werkneemster, zou zij dat willen, voor meer uren in te roosteren omdat zij uren heeft moeten inleveren. Het is aan partijen om te bezien of op er die manier of op andere wijze mogelijkheden zijn om de scherpe kantjes van de in dit vonnis te nemen beslissing weg te nemen om te voorkomen dat de verhoudingen tussen werkgever en werkneemster verzuren.

Bron: rechtspraak.nl, LJN BI5189, 14 mei 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek