loading
views

FlexTijd (juni 2009)24 juli 2009
 
In release 3.6.926 (juni 2009) zijn er diverse uitbreidingen op FlexTijd doorgevoerd, de functionaliteit voor het omzetten van gewerkte tijden naar gewerkte uren en vergoedingen.

Automatisch ophalen reisafstand
In onder andere de beveiliging en de zorg werken kandidaten vaak op veel veschillende locaties. Het juist toekennen van de vergoeding voor reiskosten is dan al snel veel werk omdat deze per declaratie (per gewerkte locatie) kunnen verschillen. Opnemen van de reisafstand en vergoeding in het contract is niet meer voldoende omdat deze afstand per dag, per declaratie kan wisselen.

Als gewerkt wordt met FlexTijd kan de reisafstand per de declaratie automatisch worden berekend en de juiste vergoeding ervoor opgenomen op de declaratie. Per keer wordt met de postcode van het werkadres, en die van het woonadres van de kandidaat het aantal kilometers reisafstand opgehaald bij webservices.nl. Aanvullend voordeel is dat deze afstanden bij webservices.nl zijn goedgekeurd door de Belastingdienst.

Toeslagdatum
Met FlexTijd kunnen regels worden vastgelegd over welke toeslag- of overwerkpercentages gelden op welke tijdstippen. Vastleggen, in de vorm van tijdroosters en overwerk-/toeslag-regelingen, kan voor normale dagen (eventueel geslitst voor weekdagen en weekendagen) en voor feestdagen. Als bij alle regels zijn en de spreekwoordelijke ‘uitzonderingen op de regel’. Een voorbeeld daarvan zijn de ‘feestavonden’. Zoals bijvoorbeeld in de CAO Ziekenhuizen. Deze vermeldt expliciet dat op 24 en 31 december op uren tussen 18:00 en 24:00 uur een toeslag geldt van 100%, evenals op echte feestdagen.

Voor de feestdagen is zowel bij het gebruik van een tijdrooster als bij overwerkregels goed in te regelen dat tussen bepaalde tijdstippen een bepaald percentage geldt. Kerstavond (de avond voor kerst) en oudjaarsavond zijn echter zelf niet feestdagen, en bovendien geldt de toeslag alleen voor de avond en niet de hele dag. Voor deze ‘feestavonden’ moeten we dus heel gericht, dus voor heel specifieke datums, kunnen opgeven wanneer welke toeslag geldt.
Hiervoor is toegevoegd op tabblad Werktijd (in modules Klantrelatie, Bureau en Regeling) een
ondertab ‘Toeslagdatum’. Bij de ‘tijdontrafeling’ vanuit module Declaratie tabblad Werktijd zal FlexService nu rekening gaan houden met deze toeslagdatums en automatisch het percentage toepassen op uren die op die datums, binnen de gestelde tijdperiode, worden gemaakt.

Verschillende duren standaardcorrectie
FlexTijd kent de mogelijkheid ‘Standaardcorrectie’: Boven een bepaald aantal uren gewerkt wordt automatisch een correctie ingevoegd en verrekend met de gewerkte uren. Zo is bijvoorbeeld in te geven bij meer dan vijf uur gewerkt automatisch een half uur pauze (correctie-af) moet worden afgetrokken.

Het is nu mogelijk gemaakt deze standaardcorrectie afhankelijk te laten zijn van het aantal uren dat is gewerkt omdat vaak in CAO’s wordt afgesproken dat er recht is op meer pauze naarmate de dienst langer duurt. Bijvoorbeeld: Tussen 0 en 5 uur gewerkt een kwartier pauze, tussen 5 en 8 uur een half uur, en indien langer dan 8 uur een uur.

Overig

  • Als in FlexTijd een correctie op de werktijd wordt opgegeven, of een standaardcorrectie wordt toegepast, dan moeten dit van de gewerkte uren worden afgetrokken. Van welke uren (met welk percentage) is instelbaar. Aan de mogelijke redenen hiervoor is er eentje toegevoegd ‘Midden van dienst’. Deze regel gaat er van uit dat de correctie – ‘pauze’ – meestal in het midden van de werktijd (de dienst) valt, en dat daarmee kan worden gevonden tegen op welke uren de correctie moet worden gedaan. Hiermee komt het aantal mogelijkheden op vijf: 1 = Laagste opslagpercentage, 2 = Hoogste opslagpercentage. 3 = Meeste uren, laagste opslagpercentage. 4 = Meeste uren, hoogste opslagpercentage, en 5 = Midden van dienst
  • Flextijd kan omgaan met ‘dagoverstijgend’ werken. Als iemand ‘s avonds begint en tot de volgende dag doorwerkt. Het is hierbij instelbaar hoe de uren dan verdeeld worden op het werkbriefje. Toegevoegd is de mogelijkheid om de uren te schrijven op de dag dat de dienst eindigt (gestopt). Hiermee kan er gekozen worden uit drie mogelijke instellingen: 1 = Op de dag gestart, 2 = Op de dag gewerkt, en 3 = Op de dag gestopt.

Whitepaper beschikbaar
Zie voor meer informatie in document ‘FS80909D0xx – Werken met FlexTijd in FlexService’.

Gerelateerd nieuws:
> FlexTijd

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek