loading
views

Ziekmelding leidt tot ontslag

21 juli 2009

Een ICT-specialist tracht via ziekmelding zijn werkgever tot betere arbeidsvoorwaarden te bewegen. De werkgever reageert hier op door zijn salaris en vakantiedagen in te houden, waarna hij de kantonrechter verzoekt de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

De kantonrechter oordeelt dat zowel de werknemer als de werkgever onjuist hebben gehandeld en ontbindt het contract. Hij legt de werkgever een beperkte vergoeding op, rekening houdend met het ‘habe nichts’ of ‘habe wenig’ verweer, ofwel de penibele financiële omstandigheden van de werkgever.

De situatie
Na de ziekmelding van de ICT-er deelt de werkgever hem per brief mee dat de gelijktijdigheid van de beide ziektemeldingen de indruk wekt dat de ziektemelding meer verband houdt met een zekere, volgens de werkgever onbekende, onvrede dan met een ziekte of gebrek. Hierna nodigt hij de werknemer uit om over de ontstane situatie te komen spreken. De werknemer reageert vervolgens per brief niet op die uitnodiging te zullen ingaan en op korte termijn verder schriftelijk te zullen reageren. In de brief die volgt laat hij weten dat zijn ziekmelding voortkomt uit onvrede over het uitblijven van een toegezegde salarisverhoging, het niet toereikend zijn van een eerder doorgevoerde salarisverhoging, het uitblijven van de toegezegde lease-auto en het uitblijven van overleg.

De overwegingen
De kantonrechter is van mening dat de werknemer met oneigenlijke middelen de werkgever heeft willen bewegen tot verbetering van zijn arbeidsvoorwaarden, wat tot grote schade voor de werkgever had kunnen leiden. Ookal lag dit niet in de bedoeling van de werkgever, toch had dit hem duidelijk kunnen zijn. Mede aangezien de ICT-specialist juist een volgens de kantonrechter als aanzienlijke salarisverhoging had ontvangen, betitelt hij het gedrag van de werknemer als ongerechtvaardigd en in strijd met wat een goed werknemer betaamt. De handelwijze van de werkgever noemt de kantonrechter “ronduit ongelukkig”, wat betreft het in eerste instantie betalen van te weinig salaris en het zonder nader overleg afboeken van verlofdagen.

Verstandhouding duurzaam verstoord
Buiten discussie is dat een en ander de arbeidsrelatie van partijen en het vertrouwen dat zij in elkaar moeten kunnen stellen, ernstig heeft beschadigd. Naar het oordeel van de kantonrechter is de verstandhouding tussen partijen zodanig ernstig en duurzaam verstoord geraakt dat een zinvolle en vruchtbare voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet meer tot de reële mogelijkheden behoort. Dit wordt aangemerkt als een zodanige wijziging van de omstandigheden dat deze een gewichtige reden vormt voor ontbinding. De werkgever krijgt echter nog wel de kans zijn verzoek in te trekken.

Bron: rechtspraak.nl, Kantonrechter Zwolle, uitspraak 5 juni 2009, LJN: BI9941

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek