loading
views

Lichte stijging werkzoekenden, forse toename WW-uitkeringenLogo UWV21 juli 2009

Het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWW), ingeschreven bij UWV WERKbedrijf, is in juni met 2.700 gestegen tot ruim 477.000. Het aantal lopende WW-uitkeringen nam de afgelopen maand fors toe en bedraagt nu 239.000.

De stijging wordt vooral veroorzaakt door een sterke toename van het aantal nieuwe WW-uitkeringen, waaronder die voor deeltijd WW, zo meldt het UWV WERKbedrijf in een persbericht van vandaag.

Lichte stijging aantal werkzoekenden
Het aantal werkzoekenden nam in juni toe in de leeftijdsgroep 25-44 jaar. Onder jongeren tot 25 jaar en onder 45-plussers bleef het aantal werkzoekenden vrijwel gelijk. Het aantal werkzoekenden steeg op middelbaar en hoog beroepsniveau, op lager niveau daalde hun aantal licht. Er waren onder andere minder werkzoekende productiemedewerkers en vrachtwagenchauffeurs. Juni 2009 telde overigens bijna twee maal zoveel werkzoekende vrachtwagenchauffeurs als een jaar geleden.

Afname stijging in Limburg en noordelijke provincies
In de meeste provincies steeg het aantal werkzoekenden. In de drie noordelijke provincies en in Limburg was sprake van een lichte teruggang. Deze daling is vooral toe te schrijven aan een afname van het aantal werkzoekende productiemedewerkers. In Limburg en Drenthe waren er daarnaast minder werkzoekenden met een lagere administratieve functie.

Aantal WW-uitkeringen loopt sterk op
Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg in juni met 9 procent naar 239 duizend. De stijging wordt onder meer veroorzaakt door een sterke toename (+20%) van het aantal nieuwe WW-uitkeringen, waaronder die voor deeltijd WW. Werknemers met een deeltijd WW-uitkering hoeven zich niet in te schrijven als werkzoekende bij UWV WERKbedrijf. De sterke stijging van het aantal WW-uitkeringen vertaalt zich derhalve niet in het cijfer van de niet-werkende werkzoekenden.

Nieuwe WW-uitkeringen
UWV verstrekte in juni 44.800 nieuwe WW-uitkeringen, bijna drie keer zoveel als een jaar geleden. De afgelopen maand werden 25.400 WW-uitkeringen beëindigd, 4 procent meer dan in mei. Bijna de helft van de WW-uitkeringen werd beëindigd vanwege werkhervatting.

Vacatures en ontslag
In het eerste half jaar van 2009 dienden werkgevers 125.000 vacatures in bij UWV WERKbedrijf, 21 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast meldden bedrijven nog eens 203.700 vacatures rechtstreeks op www.werk.nl, de vacaturesite van UWV WERKbedrijf. In de eerste zes maanden van dit jaar dienden werkgevers ruim 30.000 ontslagaanvragen in bij UWV WERKbedrijf, bijna tweeënhalf keer zoveel als in dezelfde periode in 2008. UWV WERKbedrijf verleende het eerste half jaar 17.000 ontslagvergunningen, bijna dubbel zoveel als in de vergelijkbare periode in 2008.

Gerelateerd nieuws
> Groei werkzoekenden en WW-uitkeringen duurt voort
> UWV WERKbedrijf Arbeidsprognose 2009 – 2010
> CPB: werkloosheid loopt op tot 6,5% in 2010
> CWI: einde daling aantal werkzoekenden

Bron: UWV WERKbedrijf, 21 juli 2009


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek