loading
views

HR-XML berichten
13 juli 2009

FlexService kan overweg met HR-XML, de standaarden voor het uitwisselen van gegevens tussen inleners en uitzenders voor Nederland opgesteld door de Stichting Electronische Transacties Uitzendbranche (SETU).

Met ingang van release 3.6.926 (juni 2009)zijn de meeste HR-XML SIDES berichten beschikbaar, en in komende releases zullen de toepassingen hiervan worden uitgebreid.

SETU Standaarden en berichten HR-XML
Voor Nederland zijn er de volgende vier SETU-standaarden:

  • SETU Standard for Ordering and Selection – De SETU Standard for Ordering and Selection bevat berichten voor de aanvraag en de selectie van uitzendkrachten. Het aanvraagbericht beschrijft een positie die de inlener ingevuld wil zien door de intermediair. In het bericht kunnen worden opgenomen een omschrijving van de functie, begin- en einddata, vereiste competenties en contactgegevens. Een aanvraag kan het begin zijn van een proces dat geheel via de SETU-standaarden kan worden ondersteund. Het aanvraagbericht wordt uitgedrukt in het HR-XML SIDES StaffingOrder bericht. Het offertebericht beschrijft de aangeboden uitzendkracht. In het proces volgens de SETU is dit bericht een reactie op de aanvraag waarbij de uitzendkracht wordt aangeboden op de gevraagde positie. In het bericht kunnen onder meer worden doorgegeven de NAW gegevens van de kandidaat, geboortedatum, werk- en denkniveau, opleidingen en werkhistorie, maar ook het gevraagde tarief. Het offertebericht wordt uitgedrukt in het HR-XML SIDES HumanResource bericht.
  • SETU Standard for Assignment – De SETU Standard for Assignment specificeert het bericht dat de plaatsing van een uitzendkracht bij een inlener vastlegt. In het SETU-proces sluit dit het werkproces, begonnen met de aanvraag, af. In het bericht staat onder meer de uitzendkracht die het werk gaat doen, de afgesproken tarieven, begin- en eventuele einddatum, de afdeling, kostenplaats, referentienummer, werklocatie en de CAO die van toepassing is. Het plaatsingbericht wordt uitgedrukt in het HR-XML SIDES Assignment bericht.
  • SETU Standard for Reporting Time & Expenses – De SETU Standard for Reporting Time & Expenses specificeert het elektronische urenbriefje. Het bevat de gegevens over gewerkte uren en inhoudingen/vergoedingen naast natuurlijk de betrokken uitzendkracht en de datum waarop is gewerkt. Het elektronische urenbriefje wordt uitgedrukt in het HR-XML SIDES Extended Timecard bericht.
  • SETU Standard for Invoicing – De SETU Standard for Invoicing specificeert de elektronische factuur. Het bevat bijvoorbeeld het factuurnummer en de factuurdatum, betalingstermijn, bank- en KvK-gegevens, kostenplaatsen, afdeling of referentienummers, verwijzing naar een urenbriefje, prijs per eenheid, aantallen, totaalbedragen en belasting. De elektronische factuur wordt uitgedrukt in het HR-XML SIDES Invoice bericht, dat gebaseerd is op de OAGIS Invoice.

De FlexService HR-XML ‘Feeds’
De bestanden met de HR-XML berichten kunnen via modules Import en Export worden ingelezen en aangemaakt. Bijvoorbeeld Timecard bestanden komen binnen op een netwerklocatie ‘de Inbox’ en worden eenmaal per uur in batch ingelezen en verwerkt (de hele folder in één keer via FlexImport). Een goed systeem dat draait in de praktijk.

Dit proces kan ook helemaal worden geautomatiseerd via WebServices. Via de FlexConnecter kunnen automatische koppelingen worden gerealiseerd en ingeregeld. Combineren we de FlexConnecter met het HR-XML berichtformaat dan ontstaat een krachtig een eenvoudig te implementeren standaard koppeling met FlexService:

  • Import: Gegevens wegschrijven in FlexService – Schrijf eenvoudig gegevens in FlexService via de XML berichten. Eerste toepassing is het kunnen aanbieden van Timecards aan FlexService om hiervan automatisch declaraties te laten maken.
    Deze mogelijkheid is beschikbaar en getest voor het pakket voor tijdregistratie Nedap-PEP.
  • Export: Voedt andere applicaties met gegevens uit FlexService – FlexService kan andere applicaties een ‘feed’ aanbieden van gewijzigde gegevens. In FlexService is een mechanisme dat wijzigingen (inclusief toevoegingen en verwijderingen) bijhoudt. Deze kunnen de basis zijn voor XML berichten naar andere systemen die daarmee ‘gesynchroniseerd’ kunnen worden met FlexService. Parameteriseerbaar kunnen met een instelbare frequentie (bijvoorbeeld eenmaal per 10 minuten) berichten over gewijzigde aanvragen (StaffingOrders) kandidaten (HumanResources) en/of Plaatsingen/Contracten (Assignments) worden aangeboden aan een WebService van een andere applicatie.

Gerelateerd nieuws
11-03-09 FlexService kiest HR-XML voor koppelingen

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek