loading
views

Ketenregeling geldt ook bij urenuitbreiding

9 juli 2009

Wanneer meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.

Deze bepaling betreft zowel de loonbetaling als het bijbehorende aantal uren, zo blijkt uit de uitspraak van de kantonrechter in Zwolle in maart 2009.

Urenuitbreiding mee in vast contract
Een werkneemster kreeg driemaal achtereen een arbeidsovereenkomst met een urenuitbreiding van 24 naar 34 uur met bijbehorende loonbetaling. Toen de medewerkster ziek werd wilde de werkgever plotseling haar loon doorbetalen op basis van 24 uur. De werkneemster stelde echter dat ze inmiddels een contract voor onbepaalde tijd had, en wel van 34 uur. De kantonrechter gaf haar gelijk. Hierbij speelde ook dat de door de wetgever beoogde bescherming van een werknemer boven een eventueel andere bedoeling van werkgever gaat.

Ketenregeling en CAO
Van de ketenregeling kan bij collectieve arbeidsovereenkomst afgeweken worden, maar dat was hier niet het gebeurd.

Bron: www.rechtspraak.nl, uitspraak 3 maart 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek