loading
views

AVV CAO SFU 2009-20119 juli 2009

AVV CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche

Download: > AVV CAO SFU 2009-2011
 > AVV CAO SFU 2009-2011 Rectificatie

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 23-06-09 nr. 113, onder UAWnr. 10918. Een rectificatie is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 09-07-09 nr. 9522, onder UAWnr. 10921. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek