loading
views

Pensioenbeding in het geding, ondanks CAO

8 juli 2009

Werknemers zijn niet altijd verplicht om op hun 65ste te stoppen met werken, zo blijkt uit steeds meer uitspraken van rechters. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is niet blij met deze trend. Alleen bij pensioenontslag kan het bedrijf ‘gratis’ van vast personeel af.

“Wij zijn niet tegen langer doorwerken, maar alleen als beide partijen het eens zijn”, zegt Alfred van Delft van het VNO-NCW in de Volkskrant. “Ik ga ervan uit dat het hier om incidenten gaat. In de meeste gevallen is het goed geregeld in de CAO’s.” Maar met pensioen op je 65ste is niet meer zo vanzelfsprekend. Werknemers die hun automatisch ontslag aanvechten bij de rechter, staan steeds sterker, schrijft de Volkskrant.

Pensioenbeding niet geldig
Een kantonrechter in Amsterdam oordeelde vorig jaar dat een contract voor onbepaalde tijd niet eindigt omdat dit nu eenmaal in de cao is afgesproken. “Volgens deze rechter bestaat het niet dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt op een bepaalde datum, te weten op de 65ste verjaardag”, licht hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp toe in de Volkskrant. Het pensioenbeding is in dit geval dus niet geldig.

CAO als uitgangspunt
Niet elke rechter hanteert echter dezelfde invalshoek. Zo oordeelde een kantonrechter te Dordrecht in mei van dit jaar dat het opzegverbod wegens ziekte (artikel 7:670, lid 1 BW) gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid van de werknemer niet geldig is, omdat een werknemer ouder is dan 65 jaar. Deze kantonrechter heeft de wet en de cao als uitgangspunt gehanteerd en stelt dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd door de werknemer.

Wisselvallige trend
Hoeveel mensen het pensioenontslag aanvechten is onbekend. In 2008 werkten ongeveer 100.000 65-plussers. Een verdubbeling ten opzichte van 1995. Ook onzeker lijkt welke norm de betreffende rechters zullen hanteren, de norm van de CAO of die van de onbepaalde tijd. Vooralsnog lijkt er sprake van een wisselvallige trend.

Bron: Van Diepen jurisprudentie en Volkskrant, 7 juli 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek