loading
views

Nieuw Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 2009

7 juli 2009

De Belastingdienst heeft een nieuw Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst gepubliceerd ten aanzien van het fiscale boetebeleid in verband met het per 1 juli 2009 in werking treden van de Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht. Ook is het boetebeleid met betrekking tot onder meer de motorrijtuigenbelasting gemoderniseerd.

In het besluit legt de staatssecretaris zijn beleid neer voor het opleggen van bestuurlijke boeten bij de heffing van rijksbelastingen waarop Hoofdstuk VIIA van de AWR van toepassing is. Het besluit is ook van toepassing op regelingen die onder het bereik van dit Hoofdstuk van de AWR zijn gebracht, zoals bijvoorbeeld werknemersverzekeringen.

Boetebeschikkingen
Voor nog niet onherroepelijk vaststaande boetebeschikkingen en nog op te leggen boeten waarop een eerdere versie van dit besluit van toepassing is, geldt het volgende. Voor zover het in dit besluit neergelegde beleid gunstiger is dan het eerdere beleid heeft de belanghebbende (degene aan wie een boete is of kan worden opgelegd) recht op toepassing van dit gunstigere beleid. Het besluit is op 4 juli in werking getreden.

Bron: minfin, 2 juli 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek