loading
views

10% zoekt passief naar baan op LinkedInLogo IGI
7 juli 2009

Eén op de tien mensen gebruikt social networks om zich te oriënteren op een baan. Het merendeel daarvan is passief en geeft aan dat zij benaderd zou kunnen worden. Slechts een enkeling zoekt zelf het contact met potentiële werkgevers.

Vindbaarheid, zichtbaarheid en personal branding zijn belangrijke reden om een profiel te maken. Dit blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group.

LinkedIn
Volgens het AGO gebruikt 10% van de beroepsbevolking een social network om op zoek te gaan naar een baan. LinkedIn is daarbij het meest gebruikte social network. Intelligence Group vroeg gebruikers van LinkedIn welke activiteiten zij in de afgelopen twee maanden binnen het netwerk ontplooid hebben. Uit de cijfers blijkt dat de gebruikers betrekkelijk passief zijn. Slechts 5% zocht actief naar vacatures en 2% heeft daadwerkelijk contact gezocht met een mogelijke werkgever.

23% open voor ‘job inquiries’
Het lijkt erop dat de LinkedIn-gebruikers wel actief hun profiel bijhouden, maar vervolgens afwachten of werkgevers hen benaderen. Ruim een derde van de ondervraagden heeft recentelijk zijn of haar CV aangepast. Tevens heeft 23% het profiel opengesteld voor job inquiries, ofwel aangegeven dat werkgevers hen kunnen benaderen. Verder lijkt het erop dat LinkedIn-gebruikers actief netwerken via vakgroepen, maar nog terughoudend zijn om in hun netwerk aan te geven dat ze een baan zoeken.

Tabel 1: Resultaten onderzoek Intelligence Group

Welke activiteiten heeft u de laatste twee maanden uitgevoerd op LinkedIn.com? %
Mijn CV aangepast (werkervaring, beschrijving werkzaamheden et cetera) 35%
Lid geworden van een vakgroep (LinkedIn groups) 33%
Mijn profiel publiek zichtbaar gemaakt 32%
Mijn profiel opengesteld voor “job inquiries” 23%
Geklikt op een advertentie/banner van werkgevers 6%
Actief gezocht naar vacatures 5%
Mijn netwerk via LinkedIn op de hoogte gebracht dat ik een baan zoek 3%
Via LinkedIn contact gezocht met (mogelijke) werkgevers 2%
Anders 3%
Geen van bovenstaande 38%

Bron: Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO), juni 2009 (N=99)

Online zichtbaar en personal branding
Hoewel de LinkedIn-gebruikers niet actief en expliciet naar een baan zoeken via het netwerk, zijn zij wel degelijk bezig om zich in de kijker van potentiële werkgevers te spelen. Gevraagd naar hun redenen om lid te zijn van LinkedIn, geeft 35% aan online zichtbaar en vindbaar te willen zijn. Verder zegt één op de zes ondervraagden LinkedIn te gebruiken ten behoeve van personal branding. Ten slotte geeft 19% aan een profiel op LinkedIn te hebben, maar er geen activiteiten (meer) te ontplooien.

LinkedIn belangrijkste zakelijk netwerk
Het lidmaatschap van LinkedIn neemt gestaag toe. In maart 2008 had 10% van de werkzame beroepsbevolking een profiel op LinkedIn. In november 2008 was dat verdubbeld en inmiddels heeft 27% een profiel op LinkedIn. Andere zakelijke netwerken, zoals Plaxo en Xing blijven hier ver bij achter. Bij de persoonlijke social networks zit Facebook in de lift. Inmiddels heeft één op de zes personen uit de beroepsbevolking een profiel op Facebook. Hyves is veruit de grootste, maar groeit nauwelijks meer.

Gerelateerd nieuws
07-07-2009 Werving hoogopgeleide vrouw vergt andere aanpak
03-07-2009 “Werkgevers moeten gerichter werven”
10-10-2008 Succesvol personeel werven op krappe arbeidsmarkt?

Bron: IG!, 7 juli 2009


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek