loading
views

Wijzigingen in bestuur NBBULogo NBBU
6 juli 2009

Er is verschil van mening gerezen binnen het NBBU bestuur over het tempo waarmee het gezamenlijk opgestelde beleidsplan wordt uitgevoerd.

Als gevolg van deze discussie is de samenstelling van het bestuur gewijzigd.

Eenstemmig over beleidsplan, oneens over tempo van invoering
De NBBU is als organisatie snel gegroeid in relatief korte tijd. Om die reden heeft het bestuur een beleidsplan opgesteld voor de ontwikkeling van de organisatie, waar het gehele bestuur zich in kon vinden. Naderhand ontstond er verschil van mening over het tempo waarin en de weg waarlangs dit plan moest worden uitgevoerd.
Het bestuur viel uiteen in twee kampen, sommige bestuursleden wilden een hoog veranderingstempo en andere bepleiten een geleidelijker tempo.

Geleidelijk tempo uitvoering plannen
Het ziet er naar uit dat de bestuursleden die een geleidelijk tempo voorstaan uiteindelijk het pleit hebben gewonnen: het beleidsplan wordt uitgevoerd, maar in een lager tempo dan de drie bestuursleden, die zijn opgestapt, voor ogen hadden.

Samenstelling NBBU-bestuur
Het bestuur bestaat nu uit:

  • Bart Jeroen Croll, voorzitter (Studentalent);
  • Angela Pot, secretaris (In Person);
  • Harry van Heijningen, penningmeester (Agrarisch Uitzendbureau Harry van Heijningen);
  • Marc Meijer (Connect Uitzendbureau);
  • Jisca Goebertus (Multicraft).

De scheidende bestuursleden zijn:

  • Ruud Winkel, vicevoorzitter (FlexabouwNoord);
  • Remco Valkman (NestrX);
  • Jack Schoone (JaLo-Bouwuitzendbureau Lelystad, JaLo-InterimSolutions).

NBBU geeft toelichting
De NBBU publiceert deze week een korte toelichting op de gebeurtenissen in haar nieuwsbrief. Daarnaast zal de NBBU haar leden per brief informeren.

Gerelateerd nieuws
01-07-2009 Bart Jeroen Croll nieuwe voorzitter NBBU

Bron: NBBU, 6 juli 2009

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek