loading
views

Cao-loonstijging in tweede kwartaal afgenomenLogo CBS
6 juli 2009

In het tweede kwartaal van 2009 lagen de cao-lonen 3,0 procent hoger dan een jaar eerder. De stijging is fors lager dan de 3,7 procent in het eerste kwartaal. Hiermee worden de effecten van de kredietcrisis zichtbaar.

Cao-loonstijging per kwartaal
Loonstijging per kwartaal

Gesubsidieerde sector heeft hoogste stijging
De cao-lonen zijn in het tweede kwartaal van 2009 met 3,9 procent het meest gestegen in de gesubsidieerde sector. Dit is flink hoger dan de gemiddelde loonstijging van alle sectoren. Ook in het eerste kwartaal van 2009 was de loonstijging in deze sector het grootst. Vanaf het eerste kwartaal van 2009 zijn in een aantal cao’s de vrije dagen vanwege leeftijd vervallen en in het basisverlof opgenomen. Dit verklaart waarom de uurloonstijging in deze sector in de eerste helft van 2009 hoger is dan in 2008.

Particuliere bedrijven en Overheid
De cao-sector particuliere bedrijven vormt verreweg de grootste sector. In het tweede kwartaal was de cao-loonstijging daar 3,0 procent. Een kwartaal eerder bedroeg dit percentage nog 3,7 procent. In de sector overheid stegen de cao-lonen in het tweede kwartaal van 2009 met 2,8 procent.

Cao-loonstijging naar cao-sector
LoonstijgingNaarSector

Loonkosten in de pas met cao-lonen
De contractuele loonkosten lagen in het tweede kwartaal 3,1 procent hoger dan een jaar eerder. De stijging van de loonkosten is vrijwel gelijk aan die van de cao-lonen. Dit wil niet zeggen dat alle werkgeverspremies gelijk gebleven zijn. De werkgeverspremie voor de werkloosheidswet en de wettelijke inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage zijn respectievelijk 0,6 en 0,3 procentpunt lager dan een jaar geleden. Door de gestegen pensioenpremies komt de totale loonkostenstijging toch 0,1 procentpunt hoger uit dan de cao-loonstijging in het tweede kwartaal van 2009.

Verhoging cao-lonen mee door werkgeversbijdrage ziektekosten
In 2008 was de stijging van de loonkosten, met 3,8 procent, nog relatief groot. Behalve door loonsverhogingen (3,3 procent) werd deze stijging vooral veroorzaakt door de verhoging van de wettelijke inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage in de ziektekosten.

Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten
OntwikkelingCaoLonen

Gerelateerd nieuws
> In cao’s meer aandacht voor scholing
> RND: moderniseer CAO’s
> CAO-lonen minder gestegen

Bron: CBS, 6 juli 2009


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek