loading
views

Fiscaal crisispakket – verlaging MKB-tarief

3 juli 2009

Op 30 juni heeft de Eerste Kamer ingestemd met het fiscaal stimuleringspakket van staatssecretaris De Jager. Dit betekent onder meer een tijdelijke verlaging van het MKB-tarief in de tweede schijf naar 20% (€ 40.000 tot € 200.000).

De regeling treedt met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2009. De verlaging zal gelden voor de jaren 2009 en 2010.

Overzicht maatregelen

Een overzicht van de maatregelen en de ingangsdata (sommige treden in werking met terugwerkende kracht).

Per 1 januari 2009

  • Verlaging van het MKB-tarief in de tweede schijf van de vennootschapsbelasting naar 20 procent voor de jaren 2009 en 2010.
  • Verruiming van de faciliteiten voor speur- en ontwikkelingswerk. Het budget voor de WBSO wordt verhoogd met 150 miljoen euro per jaar voor 2009 en 2010. Het totale budget voor de WBSO komt uit op 625 miljoen euro in 2010.

Per 1 juni 2009

  • Toepassen van de energie-investeringsaftrek (EIA) voor energiebesparing in huurwoningen. 44 procent van de kosten van investeringen is voor maximaal € 15 000 aftrekbaar. De maatregel geldt voor 2009 en 2010 en er is bijna 280 miljoen euro beschikbaar.

Per 1 juli 2009

  • BTW afdracht per kwartaal in plaats van per maand, met ingang van het derde kwartaal. Ondernemers krijgen de keuze om de betaling van hun BTW-afdracht uit te stellen. Deze maatregel betekent een liquiditeitsimpuls voor het bedrijfsleven van enkele miljarden euro. Ondernemers zijn per brief door de Belastingdienst op de hoogte gesteld.

Per 1 januari 2010

  • Verhoging van de eerste schijf in de energiebelasting op aardgas met 0,19 eurocent.
  • Het beperken van de inkeerregeling tot twee jaar na aangifte. Inkeerders krijgen maximaal twee jaar de kans om boetevrij hun zwart gespaarde vermogen uit zichzelf aan te geven.

Versoepeling verliesrekening (carry back)
Eerder gingen al andere fiscale stimuleringsmaatregelen in, zoals per 7 april de versoepeling verliesrekening (carry back). Belastingplichtigen kunnen versneld een voorschot op de verliesverrekening over 2008 verkrijgen. In plaats van de aangifte neemt de Belastingdienst genoegen met een redelijke schatting van het verlies over 2008. Verder is het niet nodig dat de aanslag over het jaar waarmee het verlies wordt verrekend definitief is vastgesteld. Dit betekent voor bedrijven een liquiditeitsimpuls van 335 miljoen euro in 2009.

Bron: minfin, 1 juli 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek