loading
views

Denktank: scholingsplicht in contract opnemen

2 juli 2009

Het kabinet staat positief tegenover het advies van de Denktank Leren en Werken om zogenaamde werkleercontracten af te sluiten tussen werkgever en werknemer. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en vakcentrale FNV zijn minder enthousiast.

De bedoeling is dat in dit contract voor het eerst wettelijk verplichtende afspraken over scholing worden gemaakt. Dit blijkt uit een eerste reactie van staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (OCW) en staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) op het rapport Tijd voor ontwikkeling van de Denktank Leren en Werken dat de voorzitter van deze Denktank, Roger van Boxtel woensdag heeft gepresenteerd.

Scholing als reactie op de crisis
Door de werkleercontracten worden de rechten en plichten over scholing voor werkgevers en werknemers wettelijk vastgelegd. “De vrijblijvendheid voorbij”, stelt Marja van Bijsterveldt in haar reactie. “Juist deze tijden tonen aan dat continue scholing onmisbaar is om in spelen op een veranderende arbeidsmarkt. Met de werkleercontracten vergroten we onze kansen op de arbeidsmarkt.”, vervolgt zij. Staatssecretaris Jetta Klijnsma: “ik vind het een zeer interessant idee van de denktank. Scholing is en blijft essentieel, zowel nu als in de toekomst.” Het kabinet heeft als reactie op de economische recessie afgelopen maand het belang van scholing al eerder onderstreept, mede door het afkondigen van aantal scholingsmaatregelen.

Regelmatig van functie wisselen
Naast het werkleercontract levert de Denktank ook andere adviezen om de leercultuur te versterken. Zo moeten opleidingscheques voor werknemers het opleidingsniveau verder verhogen. Hiermee kunnen werknemers en werkzoekenden op eigen initiatief een passende opleiding volgen. In eerste instantie is de cheque bedoeld voor oudere werknemers, laagopgeleide werknemers en parttimers. Ook vindt de Denktank dat sociale partners meer mogelijkheden moeten scheppen voor leren op het werk. Zo zouden werknemers regelmatig van functie moeten wisselen. Deze oproep richt zij met name tot het midden- en kleinbedrijf waar scholing minder vaak plaatsvindt.

Scholing verplicht voor uitkeringsgerechtigden
Tot slot wil de Denktank scholingsmogelijkheden voor mensen met een uitkering verplichten. Voor betere kansen op de arbeidsmarkt is scholing voor uitkeringsgerechtigden niet alleen een recht, het moet ook een plicht worden. Momenteel zijn de mogelijkheden tot het volgen van scholing met behoud van uitkering beperkt. In deze situatie worden mensen met een uitkering onvoldoende gemotiveerd tot verdere scholing.

“Scholing is een middel, geen doel”
Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en vakcentrale FNV zijn niet enthousiast over de verplichting in het voorstel. “Scholing werkt alleen als er gemotiveerd wordt meegedaan”, zegt Gertrud Visser van MKB-Nederland in het Financieele Dagblad. “Scholing is een middel, geen doel. De suggesties om mensen te verleiden tot ontwikkeling via loopbaanwinkels en opleidingscheques zijn goed, maar een plicht werkt niet.”

Rapport van de Denktank Leren en WerkenTijd voor ontwikkeling »

Bronnen: lerenenwerken.nl, 1 juli 2009 en fd, 2 juli 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek