loading
views

Deeltijd-WW in aangepaste vorm voortgezet

Logo SZW2 juli 2009

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is bereid de regeling voor deeltijd WW in gewijzigde vorm voort te zetten. Hij schrijft dat woensdag in een brief aan de Tweede Kamer waarin de huidige regeling geëvalueerd wordt.

De wijziging moet ervoor zorgen dat werkgevers zorgvuldig kijken of en in welke mate deeltijd WW de beste oplossing is voor de problemen die zij hebben vanwege de crisis. Deeltijd WW kan daardoor meer gericht gebruikt worden dan nu het geval is.

Plafond deeltijd-WW verhoogd
Donner zal over de aanpassing deze week nog overleggen met de Tweede Kamer. Daarna wordt de nieuwe regeling definitief vastgesteld. Voor de regeling deeltijd WW is nu € 550 miljoen beschikbaar. Dit budgettaire plafond ligt € 175 miljoen hoger dan bij het begin van de regeling. Onderzoek laat zien dat de regeling elders (bijvoorbeeld in de WW) tot meer besparingen leidt dan was aangenomen.

Betere verdeling geld en aansluiting op doel
Bedrijven kunnen volgens Donner zelf het beste bepalen in welke mate zij deeltijd WW nodig hebben en voor welk deel van hun personeel. De minister wil de regeling nu zo wijzigen dat deeltijd WW korter duurt voor bedrijven die relatief veel werknemers in de deeltijd WW hebben. Zo wil de minister de regeling beter laten aansluiten bij het doel: het behoud van vakkrachten, en wordt het beschikbare geld beter verdeeld. “De beschikbare middelen worden op een meer gerichte en eerlijke manier ingezet.”

Nog circa 100.000 werknemers extra
Uit een evaluatie van de deeltijd-WW blijkt dat het gebruik van de regeling boven verwachting is. Nu hebben enkele duizenden werkgevers voor circa 40.000 werknemers deeltijd-WW aangevraagd. “Zou de instroom tot eind van het jaar worden toegelaten, dan zou de realisatie tot dusver impliceren dat mogelijkerwijs nog circa 100.000 werknemers extra zullen instromen ten opzichte van de huidige situatie”, aldus Donner in de brief aan de Kamer. Daarom is aanpassing van de regeling noodzakelijk.

Bron: SZW, 1 juli 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek