loading
views

Arbeidsparticipatie Nederland tweede EULogo CBS
2 juli 2009

De arbeidsparticipatie in Nederland behoorde in 2008 tot de hoogste binnen de Europese Unie. De Nederlandse mannen waren zelfs koploper. Alleen in Denemarken was de arbeidsparticipatie hoger. Daar had ruim 78 procent betaald werk.

De arbeidsparticipatie is in Nederland hoog in vergelijking met andere landen van de Europese Unie (EU-27). In 2008 had meer dan 77 procent van de Nederlandse bevolking van 15 tot 65 jaar een betaalde baan. Het gaat dan om alle personen die minstens één uur per week werken.

Arbeidsparticipatie van 15- tot 65-jarigen, 2008
Arbeidsparticipatie van 15 tot 65 in 2008

Verschil Nederland Denemarken steeds kleiner
Ook onder 50- tot 65-jarigen was de arbeidsdeelname hoger dan het EU-gemiddelde. Alleen in Denemarken was de arbeidsparticipatie hoger. Daar had ruim 78 procent betaald werk. Denemarken heeft al lang de hoogste arbeidsparticipatie, maar het verschil tussen Nederland en Denemarken is in de afgelopen jaren kleiner geworden.

Arbeidsparticipatie Malta is laagst
Gemiddeld was de arbeidsparticipatie in de EU bijna 66 procent. Malta had met 55 procent het laagste aandeel werkenden. Ook in Hongarije, Italië, Roemenië en Polen had minder dan 60 procent een betaalde baan.

Nederlandse mannen participeren het meest
In Nederland was de arbeidsparticipatie onder mannen het hoogst van de EU. Ruim 83 procent had een betaalde baan. Dit ligt meer dan 10 procentpunt boven het Europese gemiddelde van 73 procent. Nederlandse vrouwen participeerden met 71 procent ook relatief vaak op de arbeidsmarkt. Alleen in Denemarken en Zweden werkte een groter deel van de vrouwen. Binnen de EU had 59 procent van de vrouwen betaald werk.

In Nederland werken vrouwen meer
Het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen was in Nederland ruim 12 procentpunt. Dit is lager dan het Europese gemiddelde van bijna 14 procentpunt. In de Scandinavische en Baltische landen zijn deze verschillen het kleinst, in Malta, Griekenland en Italië zijn de verschillen het grootst.

Arbeidsparticipatie van 50- tot 65-jarigen, 2008
Arbeidsparticipatie van 55 tot 65 in 2008

Arbeidsparticipatie van ouderen boven gemiddelde EU
Ruim 63 procent van de Nederlanders tussen 50 en 65 jaar had vorig jaar een betaalde baan. Dit is ruim boven het gemiddelde van 57 procent in de EU. Desondanks is de arbeidsparticipatie van ouderen in Nederland duidelijk lager dan in de Europese top. In Zweden werkte 75 procent van de 50- tot 65-jarigen. Zweden is het enige land waar de participatie van 50- tot 65-jarigen hoger is dan die van de 15- tot 65-jarigen.

Gerelateerd nieuws
> Meer 55-plussers aan het werk
> Arbeidsdeelname vrouwen bijna 60 procent

Bron: CBS, 1 juli 2009


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek