loading
views
0 reacties
Hinke

Column Frank van Leeuwen: scholing, juist nu!

X

1 juli 2009


Frank van Leeuwen, directeur ARTRA Arbeidsmarkttrainingen, schrijft tweemaandelijks een column voor de lezers van FlexNieuws. Hier leest u zijn tweede column.


Scholing van medewerkers, juist nu!
In deze tijd zijn bedrijven snel geneigd de kosten te beperken. Dat is heel logisch. Men zet volgens een oud Nederlands gezegde “de tering naar de nering”.
Een belangrijke vraag is echter op wélke kosten wordt bezuinigd. Die keuze heeft immers consequenties voor de langere termijn. Bezuinigingen van nu kunnen leiden tot kostenverhogingen in de nabije toekomst.

Teveel downsizen leidt tot kapsizen
Wanneer je als organisatie alleen nog maar stuurt op het kostenplaatje en je grootste goed, je human capital, verwaarloost, kan dat er op termijn toe leiden dat je organisatie uit balans raakt en daarop strandt.

Voordelen van investering in medewerkers
Investeren in je mensen is in meerdere opzichten van belang. Daarmee zorg je ervoor dat de interne kennis up to date is. Het leidt ook tot tevredenheid en groei van je medewerker. De loyaliteit aan de werkgever wordt significant hoger als die meer ruimte biedt voor groei door middel van opleiding of training. Een opgelopen achterstand op dat gebied haal je niet snel meer in en het kan leiden tot vertrek van medewerkers, daling van motivatie en verlies van concurrentiekracht.
Ik zie dan ook medewerkers van HR(D) afdelingen flinke discussies voeren met directies om maar vooral de continuïteit in de ontwikkeling van “hun” mensen te blijven waarborgen. Zij ondervinden namelijk dagelijks de gevolgen van situaties waarin dat niet meer wordt gedaan. Wat zien we op dit gebied in de flexbranche gebeuren?
Er is een tweedeling te maken. Aan de ene kant de trainingen voor de vaste medewerkers en daarnaast de trainingen voor flexkrachten en gedetacheerden. Ik zoom eerst in op de vaste medewerkers.

Inzet E-learning
Een rondje langs de velden levert een wisselend beeld op. De enorme teruggang in de werving van nieuwe mensen leidt al direct tot een vermindering van de opleidingsactiviteiten. Het is namelijk heel gebruikelijk in onze branche vooral nieuwe mensen te trakteren op een stevig opleidingstraject in de eerste negen maanden van hun verblijf. Als we kijken naar de zittende mensen zien we ook hier een teruggang. Er zijn organisaties die zonder meer hun opleidingsbudgetten tot nul reduceren. Anderen gaan voor trainingen eigen mensen uit de operatie inzetten, waarbij al snel blijkt dat trainen toch écht een apart vak is. Gelukkig erkent de meerderheid van de organisaties het belang van ontwikkeling wel en zet hierbij de zo kenmerkende creativiteit in. Er is bijvoorbeeld een duidelijk stijgende interesse in E-learning te bespeuren, meestal samen met klassikale activiteiten samengesmolten tot blended concepten. Hierdoor worden de kosten variabel en dalen de verletkosten. Het zijn overigens die laatstgenoemde kosten die, weliswaar vaak verborgen, de meeste Euro’s kosten.

Korte workshops
Korte workshops met direct toepasbare vaardigheden en kennis zijn ook erg populair. Of het nu gaat om de nieuwe CAO, vaardigheden om gedetacheerden van de bank te krijgen of een workshop inzake het opleiden van flexkrachten.

Focus op managers
Ook is er een trend waarneembaar dat men in opleiding en training meer focust op de manager. Hij/zij wordt geacht het geleerde dan over te brengen op de medewerkers. die veel minder in aantal zijn.
De bovengenoemde drie concepten kunnen zeker succesvol zijn en maken ook nog eens de CFO’s van onze klanten een stuk vrolijker.

Careermaker
Een mooi voorbeeld van een uitgebalanceerd en doordacht opleidingstraject voert ARTRA momenteel uit bij Careermaker, waar men zegt: “Juist in deze tijd willen we investeren in opleiding en training. Onze mensen hebben nu wat meer tijd en gelegenheid om zich te scholen zodat we er straks helemaal klaar voor zijn wanneer de markt weer aantrekt. Daarnaast geven wij hiermee een uitermate positief signaal richting onze medewerkers dat we ook in mindere tijden in hen investeren. Daarmee zeggen we concreet: Jij bent belangrijk voor ons.” Met een feestelijke kick off werden alle deelnemers betrokken en verantwoordelijk gemaakt waarna ze een op maat gesneden opleidingstraject kregen voorgeschoteld. Met klassikale sessies, huiswerkopdrachten en een intensieve begeleiding door het management. Careermaker zorgt er op deze manier voor dat hun succesvolle organisatie werkt aan haar slagkracht, voor deze tijd en voor de toekomst.

Stoofcongres: “opleidingsbudgetten verdubbelen”
“Juist in deze tijd moeten werkgevers de opleidingsbudgetten verdubbelen.” Dit was één van de kernachtige quotes van Manpower topman Hans Leentjes tijdens het drukbezochte Stoofcongres in april dit jaar. Tijdens dit congres werd door diverse specialisten het belang van scholing van flexkrachten benadrukt. De vraag hoe wij als flexbranche werknemers blijvend aantrekkelijk kunnen maken voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt is dan ook cruciaal. Dat wordt ook nog eens bevestigd in het Ecorys onderzoek “Van flexibel naar bijna vast”. We zullen werknemers vaker moeten verleiden tot het volgen van een training. De intercedent speelt hierbij een belangrijke rol. Maar dan zullen we ze daar wel de ruimte, tijd en tools voor moeten aanreiken. Het zojuist gelanceerde platform Learn 4 Flex (www.learn4flex.nl) is zo’n tool die het onze mensen een stuk makkelijker maakt om snel en efficiënt de juiste opleiding of training voor de flexkracht of gedetacheerde in te kopen.

Scholingsverplichting in CAO voor flexkrachten
Anders dan bij de vaste medewerkers is in de CAO voor flexkrachten een scholingsverplichting opgenomen. In de praktijk blijkt hier echter nogal “ruimdenkend” mee te worden omgegaan.
Het opleidingsfonds van de flexbranche STOOF speelt een goede en belangrijke rol in het promoten van trainingen voor de flexibele medewerker. Tal van initiatieven op het gebied van EVC, BBL en andere projecten leveren concrete resultaten op. Een aardig voorbeeld is het project “Talent binnen boord” waarin o.a. met een aantal uitzendbureaus de employabiliteit van mensen uit de technische sector wordt bevorderd.

Scholing tijdens deeltijd-WW
Ook zien we organisaties zelfstandig aan de slag gaan met het trainen van flexkrachten en gedetacheerden. Zo grijpt de firma Wijco de deeltijd-WW aan om 16 medewerkers flink bij te scholen. En ook Adecco heeft reeds toestemming verkregen dit te doen voor 150 gedetacheerden.
Natuurlijk heeft de medewerker zelf ook een steeds belangrijker rol in zijn eigen ontwikkeling. Dit wordt overigens heel baanbrekend beschreven in het boekje “Iedereen een miljoen” van Appoint directeur René Steuer. Het blijkt ook uit het initiatief van de firma Meurs HRM i.s.m. VKbanen waarin aan individuen de mogelijkheid wordt geboden een assessment te ondergaan, een portfolio te bouwen en echt aan de slag te gaan met hun ontwikkeling. Binnen enkele weken hebben zich al duizenden mensen aangesloten.

Scholing een must voor wie wil blijven winnen
Scholing zorgt voor een bredere inzetbaarheid en levert bovendien ook loyalere werknemers op, mits het goed wordt ingezet. Een gericht opleidingsprogramma kan ervoor zorgen dat de werknemer de uitdaging bij de eigen werkgever blijft zoeken. Dit gegeven is zeker voor de uitzendbranche – waar het verloop nog steeds relatief erg hoog is – iets waar winst te behalen valt. Of het nu gaat om eigen medewerkers of de flexkracht, het aanstaande tekort aan goede arbeidskrachten is één van de weinige zekerheden in deze tijd! Juist nu is er tijd en ruimte om mensen die extra bagage mee te geven. Zodat je als bedrijf zowel vandaag als morgen verzekerd bent van een winning team.

Frank van Leeuwen
Directeur ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

www.artra.nl


Meer informatie
Wilt u meer weten over ARTRA en Frank van Leeuwen?
Lees meer »


Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek