loading
views

Rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst | Artikel 7:610a BW

Rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst (Artikel 7:610a BW)
Dit artikel is een gevolg van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid (FlexWet). Samen met artikel 7:610b is het doel duidelijkheid te geven aan onduidelijke en variabele invulling van arbeidsrelaties, welke onduidelijkheid ten koste gaat van werknemers.In Artikel 7:610a BW is het weerlegbaar rechtsvermoeden voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst opgenomen.

Wanneer een schriftelijke arbeidsovereenkomst ontbreekt, kan er toch sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Wanneer een werknemer gedurende tenminste drie maanden wekelijks dan wel gedurende minstens 20 uur per maand heeft gewerkt, wordt aangenomen dat de werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst heeft gewerkt.

Tegenbewijs
De aangesproken werkgever kan tegen dit vermoeden bewijs aanvoeren.

Omvang van de overeenkomst
Als het rechtsvermoeden eenmaal is vastgesteld, wordt de omvang vervolgens als volgt vastgesteld:
> Rechtsvermoeden van arbeidsomvang »

Criteria, het Groen/Schroevers arrest
In het Groen/Schroevers arrest (HR 14 november 1997, NJ 1998/149) heeft de Hoge Raad een aantal criteria gegeven:

  • De bedoeling van partijen: Allereerst dient de rechter te onderzoeken of de procespartijen bij het aangaan van de overeenkomst, een arbeidsovereenkomst beoogd hadden;
  • Het formele gezagscriterium: Ten tweede bekijkt de rechter of de werknemer in de organisatie is ingebed;
  • Het materiële gezagscriterium: Is de werknemer niet ingebed in de organisatie, dan kan er wellicht toch een arbeidsovereenkomst bestaan, omdat de werkgever inhoudelijke instructies geeft aan de werknemer;
  • De maatschappelijke positie van de partijen: Ten slotte kijkt de rechter hoe de onderlinge verhoudingen zijn tussen de partijen. Blijkt bijvoorbeeld dat de werknemer zijn werk als ‘extra’ werk doet, naast zijn gewone baan, kan de rechter oordelen dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. De eerder genoemde criteria moeten dan ook in aanmerking worden genomen.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek