loading
views

Verklaring van Geen Bezwaar | VGB

Verklaring van Geen Bezwaar | VGB
Een verklaring van geen bezwaar (VGB) is in Nederland een verklaring die na een veiligheidsonderzoek door of namens de minister van Binnenlandse Zaken wordt afgegeven aan een persoon die in aanmerking komt voor een vertrouwensfunctie. Een veiligheidsonderzoek is diepgaander dan een onderzoek voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).


   Download wettekst Wet Veiligheidsonderzoeken


Veiligheidsonderzoek
Na een veiligheidsonderzoek door de AIVD of de MIVD wordt namens de Minister van Binnenlandse Zakenen Koninkrijksrelaties of de minister van Defensie een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) afgegeven of een weigering daarvan.

Weigering
In geval van een weigering wordt de betrokkene hierover het eerst geïnformeerd, om hem/haar de gelegenheid te geven zich te verweren. Hierna wordt de opdrachtgever op de hoogte gesteld.Redenen voor een weigering kunnen zijn:

 • veroordeeld in het verleden voor een strafbaar feit. Bij de beoordeling van die gegevens kijkt de AIVD of de MIVD naar:
  • de aard van de gegevens;
  • de ouderdom van de gegevens
  • de aard en zwaarte van de misdrijven;
  • de zwaarte van de opgelegde straf;
  • aantal gegevens;
  • de leeftijd (misschien is sprake van een jeugdzonde).
 • deelname of steun aan staatsgevaarlijke en antidemocratische activiteiten.
 • overige persoonlijke gedragingen of omstandigheden. Bijvoorbeeld verslavingen, financiële kwetsbaarheden, leugenachtig of heimelijk gedrag, niet-integer gedrag, onverantwoord en risicovol gedrag.

Geldigheid VGB
Een Verklaring van Geen Bezwaar is in principe geldig zolang iemand in dezelfde functie werkzaam is. Na 5 jaar kan een herhaalonderzoek worden gedaan. In de tussentijd zijn zowel de werkgever als de werknemer verplicht verandering door te geven, welke aanleiding kunnen zijn voor een versneld herhaalonderzoek.

BV
Voor de oprichting van een rechtspersoon zoals de besloten vennootschap was voorheen ook een verklaring van geen bezwaar vereist. Zonder dit document mocht de notaris niet tot oprichting overgaan. Voordat de verklaring werd afgegeven, moesten de oprichters en toekomstige directeuren van de vennootschap dan ook aan een onderzoek worden onderworpen. Met ingang van 1 juli 2011 is dit vereiste echter komen te vervallen

Bezwaar intrekking VGB
Bezwaar tegen intrekking is mogelijk bij de Bezwarencommissie Veiligheidsonderzoeken van de AIVD. Bij een negatieve beschikking kan men vervolgens naar de civiele rechter stappen. De volgende stap is de Raad van State, deze heeft vooralsnog geen enkele beslissing van de AIVD/MIVD teruggedraaid.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek