loading
views

IWI: meer aandacht nodig voor kansarme werkzoekende

26 november 2008

Werkzoekenden die zelf niet in staat zijn om werk te vinden, moeten meer hulp krijgen bij het vinden van een baan. De hulpverlening van CWI, UWV en gemeenten is de afgelopen jaren al veel verbeterd, maar zou nog wel aan kracht en snelheid kunnen winnen.

De mensen die de hulp het hardst nodig hebben krijgen die nog niet in voldoende mate. Bovendien krijgen ze vaak dezelfde hulp als mensen die makkelijk zelf werk kunnen vinden. Dat blijkt uit de onderzoeken ‘Kansen en belemmeringen’ van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) en ‘Zicht op iedereen doet mee’.

Re-integratie – meer intensieve ondersteuning nodig
CWI, UWV en gemeenten bieden steeds meer hulp bij de re-integratie van werklozen, arbeidsongeschikten en bijstandsgerechtigden. Meestal gaat het om lichte vormen van hulp, zoals tips om vacatures te zoeken en gesprekken over werk. Meer intensieve vormen van hulp – zoals sollicitatietraining, werkervaring, scholing – bieden ze veel minder aan. Mensen die niet snel zelf een baan vinden, hebben snel intensieve ondersteuning nodig. Het gaat dan vooral om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, gebrekkige opleiding, ouder dan 45, met gezondheidsproblemen, van niet-westerse komaf, of met een al lang lopende uitkering. IWI benadrukt het belang om op het juiste moment de juiste hulp te bieden. Daarom is het ook belangrijk om vroegtijdig een goede inschatting te maken van iemands kansen op werk.

Selectiviteit en maatwerk nog niet optimaal
CWI, UWV en gemeenten proberen vooral de kortste weg naar werk te vinden. Dat is niet per se voor iedereen de beste weg. De organisaties steken nu relatief veel tijd en geld in werkzoekenden die goed in staat zijn om zelf vrij snel werk te vinden. Selectiviteit (wie krijgt ondersteuning) en maatwerk (is de hulp passend) blijken bij re-integratie van moeilijk bemiddelbare cliënten nog niet optimaal. Jammer, vindt het IWI, want onderzoek heeft uitgewezen dat hulp aan werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt heel effectief kan zijn. Daar zijn ook goede praktijkvoorbeelden van. De hulp moet dan wel goed aansluiten bij iemands kansen en belemmeringen. Zelfs mensen die al jaren in de bijstand zitten, hebben met de juiste hulp een twee keer zo grote kans op het vinden van werk.

Maatschappelijke participatie bij UWV in kinderschoenen
Het kabinet wil dat zoveel mogelijk mensen meedoen in de maatschappij. Er is een grote groep die niet kan meedoen met betaald werk. Veel van deze mensen kunnen wel meedoen met vrijwilligerswerk of mantelzorg. Voor sommigen is dat zelfs een eerste stap op weg naar een betaalde baan. Gemeenten hebben steeds meer oog voor deze maatschappelijke participatie, bij UWV staat dit nog in de kinderschoenen.

Doelstelling kabinet voor arbeidsmarkt ver weg
Gemeenten moeten ook bevorderen dat niet-uitkeringsgerechtigden de weg naar de arbeidsmarkt vinden. Afgesproken is om in deze kabinetsperiode 35.000 van deze ‘nuggers’ extra aan het werk te helpen. Die doelstelling is nog ver weg. Dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en ‘nuggers’ nog te weinig hulp krijgen, komt deels doordat gemeenten tot nog toe geen financiële prikkels ervaren voor geslaagde hulp.

Flexmarkt – bibliotheek

> Rapporten ‘Kansen en belemmeringen’ en ‘Zicht op iedereen doet mee’

Arbeidsmarkt – werkloosheid
> nieuws

Sociale zekerheid – nieuws
> meer

Bron: IWI, 18 november 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek